Gå till innehållet

Tengboms vd: “Vi attackerar stressen från flera håll”

Arkitektkontoret Tengbom har tagit ett medvetet grepp för att komma till rätta med hög sjukfrånvaro och stress. - Vi är inte unika, det är en extremt pressad bransch, men det är självklart med en nollvision, säger Johanna Frelin, vd.

För att komma till rätta med stress krävs flera olika insatser, konstaterar Tengboms vd Johanna Frelin. Hon kallar det både hårda och mjuka åtgärder, från en hälsoportal där all fakta om sjukfrånvaron samlas in och kan analyseras till en timmes instruktörsledd mindfulness i veckan. Däremellan kommer att utbilda alla chefer i arbetsmiljö och att i en rad workshops samla de anställda kring ett helhetstänk och gemensamma värderingar.

– Att motverka stress handlar också om att gå från känslan att man släpar sten till att man bygger en katedral, att man bidrar till något större och att det finns en mening i det man gör, säger Johanna Frelin.

Hon talar också om en förlåtande företagskultur, där det är okej att ha en dålig dag. Och där man väljer vilka uppdrag man vill ta.

– Om det redan finns beläggning ska vi säga nej till uppdrag där vi känner att vi inte kommer att kunna leverera kvalitet, där processen är strulig eller tidplanen för snäv. Om kunden är stressad blir arkitekterna också stressade.

Johanna Frelin anser att det också gäller att hitta nya affärsmodeller.

– Att varje timme vara produktiv gentemot kund är en stressfaktor. Vi ska komma bort från att räkna timmar och istället sälja idéer, innovation och värdeskapande, säger hon.

 

 6 x Tengboms nya insatser mot stress

  • Faktainsamling genom hälsoportal där alla går in och anmäler sin sjukfrånvaro och där man får tillgång till en sjuksköterska.
  • 47 chefer har utbildats i arbetsmiljö.
  • Biträdande chefer har införts för att skapa mindre grupper och delat ansvar.
  • Omorganiserad HR, där varje chef har en egen HR-person.
  • Gemensamma workshops om företagskultur och helhetstänk där företagets framtidsstrategi skapas.
  • Mindfulness en timme i veckan (på försök i Stockholm) för att lära medarbetarna att hantera känslan av stress och göra prioriteringar.

Mer att läsa