Gå till innehållet

Tengbom ändrar ägarstruktur – släpper in 50

Tengbom har under våren erbjudit 50 medarbetare delägarskap. Och det slutar inte där – rekryteringen kommer att fortlöpa varje höst.
– Vi jobbar mycket med förändringar och vill bli ett mer kollektivt företag, säger företagets vd Johanna Frelin.

Tengbom är ett av världens äldsta arkitektkontor med 101 år på nacken. Redan under 1970-talet började företaget expandera delägarskapet utanför ägarfamiljen. Nu breddar företaget släktbanden ytterligare och erbjuder 50 av sina medarbetare att gå in som delägare i företaget. 41 personer har tackat ja.

– Vi tror på människors kraft att förändra. Vi har ju gått från ett fåtal ägare till att bli fler, och nu vill vi att minst tio procent av medarbetarna ska vara delaktiga i organisationen, säger Tengboms vd Johanna Frelin.

Det är inte bara arkitekter som blivit erbjudna delägarskap utan bland de utvalda återfinns alla yrkeskategorier, allt från marknadskommunikatörer till ekonomiansvariga.

– Totalt är det en representation från nästan alla våra tio kontor i Sverige. De är alla personer som matchar olika kriterier, som vass yrkeskompetens till att leva upp till våra värderingar på ett kalasbra sätt eller att vara bra förebilder och innovatörer som människor, säger Johanna Frelin.

Målet med satsningen är att Tengbom ska bli en ”think-tank”, där delägarna ska kunna ha en rådgivande roll och agera som mentorer i företaget. Och rekryteringen är inte över än. Tanken är att Tengbom kontinuerligt ska få fler partners .

– Varje höst ska vi välja in nya partners med tanken att vi ska bli en stor och vital grupp som hela tiden förändras. Delägarskapet hos oss är ingen transaktion utan en affärsmässig relation där man får vara med och utveckla företaget och fungera som en god ambassadör i sin vardag gentemot kunder och medarbete, säger Johanna Frelin.

Nadia Tolstoy är inredningsarkitekt på Tengbom sedan fyra år tillbaka. Hon är en av dem som tackat ja till delägarskapet.

– Jag har från första början känt mig väldigt delaktig i företaget. Men erbjudandet om delägarskap blev som ett kvitto på mitt engagemang, som en bekräftelse att det jag gör faktiskt är värt någonting. Det känns också hedrande att som kvinna och inredningsarkitekt få vara en del av det här, att man inte behöver vara en manlig husarkitekt.

Erbjudandet fick hon under februari månad, och även om hon ännu bara är i inledningen av vad det nya partnerskapet faktiskt kommer innebära konkret, är Nadia Tolstoys magkänsla positiv.

– Som partner får man rätt att påverka i det här företaget som ju är så anrikt. Tengbom har 600 medarbetare och det är ibland lätt att känna sig som en droppe i havet. Men nu har jag blivit en droppe som har en starkare röst, vilket är fantastiskt.

 

Vanligt med delägarskap

White arkitekter är ett annat exempel där ägarstrukturen baseras på delägarskap i form av aktieköp, där totalt 500 medarbetare inkluderas, varav 122 partners står för majoritetsägandet. Även koncernen Projektengagemang ägs sedan några år tillbaka enbart genom aktieägare i koncernens moderbolag, efter att 200 medarbetare konverterat sina aktier i dotterbolagen.

Mer att läsa