Gå till innehållet

Tävling om regeringskvarteren i Oslo avgjord

Idag stod det klart hur regeringskvarteren i Oslo ska byggas upp igen efter bomben 2011. Efter en lång tävlingsprocess och förhandlingar presenterades förslaget av projektgruppen Team Urbis som vinnare.

Regeringskvarteren i Oslo fick omfattande skador av den stora bomben som detonerade på platsen den 22 juli 2011, strax före tragedin på Utöya, dåd som högerextremisten Anders Behring Breivik dömdes skyldig till. Efter terrorangreppet startade det omfattande arbetet med att återuppbygga regeringskvarteren. Drygt sex år senare presenterades idag det tävlingsförslag som ska ligga till grund för återuppbyggnaden.

– Detta är en milstolpe och pekar ut en tydlig väg vidare i utvecklingen av ett nytt regeringskvarter, säger Harald Nikolaisen, chef för Statsbygg, norska Kommunal- och moderniseringsdepartementet.

Juryn uppskattar hur Team Urbis förslag samspelar med resten av staden, lösningarna för gemensamhetsfunktioner och att den nya byggnaden kan bli ett uttryck för vår tid. ”Konceptet är enkelt och starkt och tål justeringar vid vidare bearbetning. Det är anpassningsbart vid eventuella ändrade programkrav”, skriver juryn i sin motivering.

Vinnarförslag av Team Urbis

Vägen fram till dagens vinnare har varit lång. År 2014 antog regeringen ett huvudkoncept som gick ut på att placera Regeringskvarteren mellan Akersgatan och Møllergatan i Oslo. Samtidigt beslutades att Høyblokka med statsministerns kontor ska stå kvar medan Y-blocket av arkitekt Erling Viksjø, ett av senmodernismens viktigaste verk i Norge, ska rivas.

Samma år bjöds sex arkitektgrupper in att lämna skisser för utformningen av kvarteret och deras förslag låg till grund för en regleringsplan för området som Statsbygg la fram hösten 2015. I juni 2016 utlyste Statsbygg en plan- och arkitekturtävling om ett nytt regeringskvarter. Sju team valdes ut att fortsätta i februari 2017. I maj 2017 lämnade grupperna sina förslag anonymt och i juni valdes både Team URBIS och ytterligare ett projektlag, G8, som vinnare i tävlingen. Statsbygg förhandlade sedan om tilldelning av projekteringskontrakt med båda lagen innan Team Urbis nu presenteras som slutlig vinnare.

– Förhandlingarna har inte varit en bearbetning av förslagen, vi har tittat på genomföringsmöjligheter, förklarar Harald Nikolaisen, på Statsbygg.

Norska Stortinget skall behandla byggstart och kostnadsramar 2019. Byggstart planeras till år 2020 och byggnaden och inflyttning 2027. Enligt planen ska rivningar av byggnaderna på platsen påbörjas 2018.

 

Detta är Team Urbis:

Den vinnande projektgruppen Team URBIS består av Nordic Office of Architecture, Rambøll, SLA, Bjørbekk & Lindheim, Asplan Viak, COWI, Aas-Jakobsen, Per Rasmussen, Haptic Architects, Scenario och NIKU.

Mer att läsa