Gå till innehållet

De vann tävling om nya bostäder i Tomelilla

Sunnerö arkitekter tillsammans med Outer space och Henrik Sjöman vann arkitekttävlingen om gestaltning av ett nytt bostadsområde i Ullstorp utanför Tomelilla.

I våras bjöd Tomelilla kommun in till prekvalificering till en projekttävling om gestaltning av Tegelbruksområdet, ett nytt bostads- och naturområde nära Tomelilla tätort. Uppgiften var att anpassa boendemiljöerna med hänsyn till områdets befintliga natur och topografi och att utveckla området till en unik boendemiljö med höga naturvärden.

Nu står det klart att det blev tävlingsbidraget Mylla som vann tävlingen. Bakom bidraget står Sunnerö arkitekter tillsammans med arkitektföretaget Outer Space, Henrik Sjöman, vetenskaplig intendent på Göteborgs botaniska trädgård, samt GFS konsult. Teamet föreslår en byggd struktur som flätas samman med naturen för att möta framtida klimatutmaningar, i en ny sorts peri-urban samhällsstruktur.

­– Mylla är ett väl genomtänkt förslag utifrån de aspekter vi lyft fram som viktiga i tävlingsanvisningarna. Kopplingen till områdets historia, varsamheten med de stora naturvärdena och bebyggelsens utformning är mycket tilltalande, sa Per-Martin Svensson, (M), kommunstyrelsens ordförande, under prisutdelningen.

Juryn betonar i sin motivering att förslaget redovisar ett tydligt koncept för ett småskaligt naturnära boende och skriver bland annat att ”teamet bakom förslaget erbjuder ett intelligent och genomarbetat svar på tävlingens fråga om hur ett peri-urbant framtida bostads­område kan se ut, där besökare kan röra sig igenom området på ett naturligt sätt, där närhet finns till en biologisk mångfald som växer ur platsen unika förutsättningar, och där bostäderna ligger samlade för att ge utrymme åt vatten, djur och växter”.

Tomelilla kommun påbörjar nu arbetet med ett gestaltningsprogram baserat på det vinnande förslaget. Därefter kan en detaljplanering och markanvisning ske. Tävlingen har genomförts i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Om arkitekttävlingen i Tomelilla

Prekvalificeringen startade i april 2023. Fyra team gick vidare till projekttävlingen som startade i oktober:

  • Sunnerö Architects med Outer Space, Henrik Sjöman och GFS konsult.
  • C.F. Møller architects med Klinta trädgård och Structor mark.
  • Stadstudio med Landskapsgruppen Öresund och Habitat.
  • Esencial med Urbio, Calluna och Structor mark.

Tävlingsjuryn har bestått av Per-Martin Svensson (M), kommunstyrelsens ordförande; Per Gustafsson (SD), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande; Sara Anheden (S), kommunstyrelsens 2:e vice ordförande; Britt-Marie MacQueen, kommundirektör; Henrik Lundblad, näringslivs- och exploateringschef; Terese Bruhn, planarkitekt; Gunilla Kronvall, arkitekt (externt sakkunnig) samt Malin Rizell och Mårten Setterblad, landskapsarkitekter (utsedda av Sveriges Arkitekter).

Mer att läsa