Gå till innehållet

“Ta tillvara kraften”

Sveriges Arkitekter. Utopia Arkitekter är värd en rejäl eloge för sitt upprop bland arkitektkolleger för att skänka pengar till de drabbade i flyktingkatastrofen. Totalt har arkitektföretagen hittills gett över 2.3 miljoner kronor – vilken kraft vi har när vi går samman!

I grunden drivs arkitektrollen av humanism och många arkitekter har nära till engagemang. Samtidigt är vi en homogen grupp av välutbildad medelklass där många har fördelen att få draghjälp från en akademisk familjebakgrund. Det är en angelägen fråga för både  organisationen och företagen att öka mångfalden i kåren.

De här frågorna är två sidor av samma mynt. Att se migrationen till Sverige enbart som en kostnad är feltänkt: den är en investering i vår framtid, med en initialkostnad som vi tar nu.

Jag hörde förre statsministern Fredrik Reinfeldt på Business Arena tala om vikten av att fylla på Europa med ny arbetskraft. Enligt honom utgör vår världsdel 7 procent av världens befolkning, upptar knappt 25 procent av världsekonomin samtidigt som den står för 60 procent av skattetrycket kopplat mot välfärd. Siffrorna talar för sig själva: För att ett Europa med sjunkande befolkningstal ska kunna behålla sitt välfärdsbygge behövs migrationen!

Men det är inte enbart den sociala sektorn som behöver påfyllning. Att vi arkitekter skänker pengar och jobbar ideellt med flyktingar är välbehövligt och bra. På en strukturell nivå behöver vi bereda plats i företagen åt den kompetens som kommer.

Idag har vi arbetskraftsbrist och vi ser att vi tjänar på att ge oss in i andra roller än de traditionella. Dessutom har vi en värld utanför Sveriges gränser full av potentiella marknader, och då behövs nya kunskaper, erfarenheter, språk och kulturer. Nöden är uppfinningarnas moder och det uppstår snabbt nya initiativ. Chalmers talar om att utbilda för att matcha nyanlända arkitekters examina mot svenska utbildningskrav. Lokalföreningen i Skåne har skapat en mötesplats för arkitekter, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen som vi försöker sprida till fler lokalföreningar.

De som knackar på vår dörr besitter en kraft som kan flytta branschen framåt. Ta tillvara den – och plocka fram din egen kraft. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Mer att läsa