Gå till innehållet

Sveriges Arkitekter vill kartlägga arkitektbyten

Reaktionerna har varit många på artikeln i Arkitekten nr 2 om arkitekter som byts ut när det blir dags att projektera. Charlotta Holm Hildebrand är ny branschchef på Sveriges Arkitekter och har därmed fått frågan på sitt bord.

Vilket är det största problemet med att byggherrar byter arkitekt när det blir dags att projektera?

– För oss arkitekter är upphovsmannarätten viktig och många är väldigt engagerade och dedikerade sina projekt. Ett uppenbart problem är att kvaliteten riskerar att bli lidande när kunskap och kontinuitet försvinner under processens gång.

Vad kan det leda till?

– Det innebär en betydande risk för att förtroendet för oss arkitekter minskar. När kvaliteten minskar och arkitekten är utbytbar minskar värdet på det vi tillför och utför. Det handlar också om arkitektkontorens långsiktiga ekonomi och i förlängningen om personalens trygghet. Det blir en stor osäkerhet för det kontor som av någon anledning inte kan eller får slutföra ett projekt. Ju mindre kontor desto större sårbarhet.

Hur stor del av arkitekternas totala intäktskaka utgör projekteringen?

– Det kan jag inte säga annat än mellan tummen och pekfingret, men det är projekteringen som ger störst volym.

Vad kan förbundet göra åt att arkitekter byts ut?

– Det är väldigt bra att frågan är uppe och att vi nu pratar om det. Utöver en bred dialog vill vi på sikt ge medlemmarna verktyg och argument. Förbundet kommer att verka för förändrade spelregler i bred samverkan med andra aktörer. En besvärande faktor i sammanhanget är att vi själva bidrar till att problemet fortgår. Det tror jag är viktigt att vi vågar se och möta för att komma vidare med en sundare affärskultur i hela byggbranschen.

Ska arkitekter sluta att ta över projekt som någon annan påbörjat?

– Om ingen sa ja till att ta över skulle läget vara ett annat. Men samtidigt kan vi inte förutse vilka konsekvenserna för kåren skulle bli om ingen gjorde det. Kanske är det då någon annan som får jobben? Vi måste vara medvetna om att alla inte ser bytena som ett problem utan tvärtom som en möjlighet att specialisera sig och sin affär.

Vad gör förbundet nu?

– Vi kartlägger frågan för att hitta typfallen. När händer det att arkitekten byts ut och varför? I förlängningen kommer vi att arbeta för att öppna för en bred dialog i branschen som helhet. Vi kan misstänka att våra uppdragsgivare inte alltid inser vilket problem detta är för oss arkitekter. Så låt oss tala om det.

Mer att läsa