Gå till innehållet

Sveriges Arkitekter gör avsteg från resepolicy

Enligt Sveriges Arkitekters resepolicy ska tåg vara förstahandsvalet för resor inom Sverige. Men trots detta har förbundets ordförande fått specialtillstånd att flyga mellan Göteborg och Stockholm.

– Det är inget jag är stolt över, resepolicyn är superviktig. Jag försökte så långt det gick men mäktade inte med och sa då att jag behöver flyga för att jag inte får ihop mitt familjeliv, och fick okej på det. Med 230 restimmar per år för Sveriges Arkitekter blev situationen till slut ohållbar, det handlar definitivt inte om någon gräddfil, säger Sveriges Arkitekters ordförande Jacob Sahlqvist.

Han berättar att han fick styrelsens tillåtelse att ta flyget mellan hemstaden Göteborg och Stockholm redan 2013. Och i juni 2014 togs också det formella beslutet om avvikelse från resepolicyn. “Flyg och taxi kan användas när ordförande anser det vara lämpligt av tidsbesparande skäl”, lyder formuleringen i styrelseprotokollet.

Anledningen till beslutet om avsteg från resepolicyn uppges vara ordförandens vid perioden mycket hårda arbetsbelastning bland annat med en avgående förbundsdirektör och en ny som skulle rekryteras.

– Som jag minns det var ordföranden väldigt ansträngd och hade många utryckningar utöver de fasta sammanträdesdagarna. Den demokratiska grundtanken var att man ska kunna klara att vara ordförande även om man bor långt ifrån Stockholm, säger Örjan Wikforss som var vice ordförande när beslutet togs.

Inför den nya verksamhetsperioden 2015-2016 aviserade Jacob Sahlqvist för både styrelse och valberedning om stundande föräldraledighet och fick okej på att fortsätta att avvika från resepolicyn. Nu med motiveringen att kunna minimera antalet resdagar och samtidigt maximera antalet möten vid varje tillfälle. Jacob Sahlqvist uppger att han tog tåget mellan Göteborg och Stockholm ungefär lika många gånger som han tog flyget under 2015 men sedan en uppgraderad version av resepolicyn antogs av styrelsen den 5 februari i år, har han vid sina rapporterade resor som ordförande tagit flyget, åtminstone åt ena hållet. Totalt under 2016 har det, till och med början av oktober, blivit nio tur och retur-resor med flyg mellan städerna och tre enkelresor.

Jonathan Hultgren är vice ordförande i Arkitektstudenterna inom Sveriges Arkitekter och är därmed en av alla övriga förtroendevalda som måste följa resepolicyn.

– Det finns ju en anledning till att förbundet har en resepolicy och om ordföranden är den enda som tillåts ta flyget tycker jag att det sänder ut fel signaler till medlemmarna, säger han.

Samtidigt tycker han att det finns en vits med att det finns en flexibilitet. Han har själv behövt ta flyget till några möten i Stockholm under den tid han praktiserade på arkitektkontor i Köpenhamn.

– Det låter märkligt att man spar så mycket tid på att ta flyget just mellan Göteborg och Stockholm men om man inte kan nå ett möte med tåg ska flyget kunna vara ett alternativ, säger Jonathan Hultgren.

Han tycker, liksom Jacob Sahlqvist, att det trots allt är viktigt att förbundet har en resepolicy, för miljöns skull. Men han efterlyser en bearbetning.

– Reglerna finns för att ändra vanor och det är bra att de finns. Men jag tycker att det är viktigt att diskutera och precisera i vilka fall man får lov att ta flyget. Reglerna i policyn borde vara tydligare och de borde gälla för alla, det är en självklarhet, säger Jonathan Hultgren.

 

Sveriges Arkitekters resepolicy

Sveriges Arkitekter har en dokumenterad resepolicy sedan 2004. Ur den senaste versionen, som antogs 5 februari i år:

“Vid resor inom Sverige ska tåg i möjligaste mån prioriteras och biljett väljas utifrån lägsta möjliga kostnad. Flygresa kan också väljas om den innebär betydande tidsbesparing och/eller ekonomisk vinst.”

Mer att läsa