Gå till innehållet

Sverige behöver bygga 88000 nya bostäder om året

Ett nytt Uppsala om året. Så många nya bostäder måste byggas i Sverige till 2020, enligt Boverkets uppdaterade prognos.

Totalt behövs 710 000 nya bostäder fram till 2025 och 440 000 av dem behövs alltså redan till 2020. Den bedömningen gör myndigheten efter att SCB publicerade en ny befolkningsprognos i april. Enligt den förväntas folkmängden öka med 1,2 miljoner personer de kommande tio åren och ökningen sker i alla åldersklasser.

Den nya prognosen för byggbehovet presenteras samtidigt som Boverkets genomgång av den så kallade sociala bostadsmarknaden i sex EU-länder och bara dagen efter att regeringen tillkännagivit sina 22 steg för ökat byggande. Och öka behöver bostadsbyggandet göra, det har under flera år inte varit lika stort som behovet vilket är en av orsakerna till den stora bostadsbristen. Under 2015 färdigställdes till exempel knappt 40 000 bostäder.

Regeringens förslag som bland annat innebär att det ska gå att bygga utan detaljplan, att bygg- och bullerregler ses över samt krav på kommunal planering för bostäder fick snabbt kritik av bland andra Sveriges Arkitekter. I ett pressmeddelande skriver förbundet att ”risken med vissa av förslagen är att de ger sämre livsmiljöer utan att öka takten i bostadsbyggandet nämnvärt”.

Mer att läsa