Gå till innehållet

Svensk promenad­seger i Trondheim

Mareld landskapsarkitekter och Kjellgren Kaminsky har vunnit den internationella öppna tävlingen om utformningen av Kjøpmannsgata i Trondheim.

I konkurrens med 28 förslag utsågs det svenska arkitektteamets förslag Bryggepromenaden till vinnare i den norska plan- och designtävlingen som handlade om utformningen av det offentliga rummet kring en av huvudgatorna i centrala Trondheim.

Vinnarförslaget har mottot en gata, flera platser och idén är ett multifunktionellt stråk som sänker tempot i området med mötesplatser, utsikter och kopplingar till övriga staden.

– Platser med människor upplevs som inbjudande, och därför måste det skapas innehåll som lockar människor. Det är kärnan i hela vårt arbete – en gata, flera platser, säger Linda Sandin, ansvarig landskapsarkitekt för det vinnande tävlingsförslaget i ett pressmeddelande.

Förslaget innehåller en helt ny bryggpromenad i trä med syfte att också skapa fysisk och visuell kontakt med den intilliggande älven.

”Projektet har ett enkelt och övertygande grepp och tydliga strategier som har utförts på ett bra sätt. Juryn berömmer tävlingsbidraget för att vara visionärt, framtänkande och realistisk på en gång”, skriver juryn i sitt utlåtande.

Illustration från vinnarförslaget av Mareld och Kjellgren Kaminsky.

 

Mer att läsa