Gå till innehållet

Studenterna har valt en ny styrelse

Louise Vissberger som går fjärde året på landskapsarkitektprogrammet i Ultuna är ny ordförande för Sveriges Arkitekters studentorganisation.
– Vi kommer att behöva bevaka hur branschen förändras, säger hon.

Stadsvandring och studiebesök stod på schemat när nästan fyrtio arkitektstudenter träffades i Sundsvall för årsmötet för Sveriges Arkitekter Studenterna i januari. Under mötesdagen valdes en ny styrelse där Louise Vissberger blir ny ordförande.

– En av de viktigaste frågorna vi haft under en tid är att få till mer interdisciplinär samverkan mellan utbildningarna. Vi har haft mycket fokus på det under nätverksträffar och digitala event förra året och det kommer vi att fortsätta med under 2023, säger hon.

Louise Vissberger är ny ordförande för Sveriges Arkitekter Studenterna.

En fortsatt viktig fråga för studentorganisationen är att få alla fyra utbildningarna – byggnads-, inrednings-, landskaps- och planeringsarkitekt – att synas i verksamheten och att få bättre kommunikation mellan skolorna. Under året som gick har styrelsen därför bland annat arbetat med att utveckla en digital inspirationsbank, där lokalföreningarna på skolorna kan dela event med varandra, och en chatt för alla ordföranden och vice ordföranden. Den centrala studentorganisationen har också arrangerat digitala event där alla studentmedlemmar i Sveriges Arkitekter bjudits in.

– Det betyder mycket för studenterna att få kontakt med dem som studerar på andra utbildningar. Vi vill också bredda det interdisciplinära arbetet genom nätverksträffar och studiebesök och träffa andra aktörer i branschen, såsom närliggande yrkeskårer och beställare, för att spegla yrkeslivet, säger Louise Vissberger.

I februari ska den nya styrelsen dra upp riktlinjerna för nästa verksamhetsperiod. En viktig uppgift blir enligt Louise Vissberger att stötta uppstarten av lokala föreningar på de skolor där de minskat eller försvunnit under pandemin, KTH, LTH, Konstfack och HDK.

– Vi kommer också att behöva bevaka hur branschen förändras, bland annat med tanke på konjunkturen och klimatomställningen. Vi vill också stärka kontakterna med studentrepresentanter i Sveriges Arkitekters styrelse, akademier och utskott.

Sveriges Arkitekter Studenterna

Sveriges Arkitekters studentorganisation samlar 2 700 medlemmar från landets nio arkitekturskolor och har en fristående styrelse och egna styrdokument. Nya styrelsen för 2023 består av: Ordförande Louise Vissberger (Ultuna), vice orförande Eskil Brinkmann (UMA), projektledare Jon Kjellberger (BTH), sekreterare Emelie Arvidsson (BTH) och Elin Berglund (LTH).

Mer att läsa