Gå till innehållet

Ströks från ansökan på grund av betygsmiss

Högskolor har en skyldighet att rapportera in betyg i tid. Men det är upp till studenterna att se till att de gör som de ska, fick Isabella Bergh och hennes 14 kurskamrater på Blekinge tekniska högskola bittert erfara.

Det är många studenter som söker en internationell masterutbildning på andra läroverk efter att ha gått kandidatutbildningen i fysisk planering på BTH. Flera av högskolorna fattar dessutom beslut utifrån portfolier, så ansökningsförberedelserna var omfattande.

Men flera studenter på BTH fick ett oroväckande meddelande den 14 mars, där det stod att de strukits från antagningen till Kungliga tekniska högskolan och Chalmers. Anledningen: de saknade betyg i en kurs. Många av studenterna som fick besked var dock godkända i alla kurser, det uteblivna betyget berodde på att en lärare glömt att rapportera in det.

– Det kändes väldigt orättvist. Jag vill söka på samma villkor som alla andra och inte bli struken på grund av tekniska problem, säger studenten Frida Källman.

Kursen som det gällde tog slut i januari, alltså hade det tagit tre månader innan betygen rapporterades in. Efter beskedet vände sig studenterna till studierektorn på BTH, som bad dem att själva kontakta högskolorna de sökte till. Studenten Isabella Bergh skickade då ett mejl till Chalmers och fick svaret att det är hennes egen skyldighet att kontrollera sina meriter och att det var för sent att komplettera.

– Då gav många av mina klasskamrater upp. Det kändes inte som att vi fick något bra bemötande av BTH alls, säger Isabella Bergh.

Men hon gav sig inte utan gjorde en överklagansanmälan och bad om omprövning. Hon fick gehör på anmälan och efter en vecka fick hon besked från Chalmers om att de accepterat hennes kompletteringar. Strax efter det fick hennes klasskamrater också besked om att KTH och Chalmers omprövade även deras ansökningar.

– En omprövning är individuell men eftersom Chalmers och KTH visste om att problemet gällde flera på BTH så omprövade de allas ansökningar, säger Isabella Bergh.

Även om BTH har ett ansvar att rapportera betyg inom tre veckor efter examinationen så är det inte säkert att högskolan man söker beviljar omprövning. Chalmers och KTH:s beslut var frivilliga.

Abdellah Abarkan är prefekt på BTH. Han beklagar betygsstrulet och menar att det beror på att en lärare var tjänstledig under början av året och därför inte rapporterade in betygen. Efter det som hände har ansvariga på institutionen sett över rutinerna och ska i framtiden kontrollera att betygen rapporteras in i tid.

– Det föll mellan stolarna. Men jag har kontaktat Chalmers och KTH. Jag anser däremot att studenterna själva borde ha kollat att alla betyg var inrapporterade i tid. De hade fått en deadline och visste att allt skulle vara inne då, säger Abdellah Abarkan.

Isabella Bergh blev antagen till utbildningen på Chalmers och kommer att börja studera där till hösten. Hon ska eventuellt anmäla BTH så att samma sak inte händer igen.

– De har själva satt upp regler om att det ska ta 15 arbetsdagar, då borde de följa dem.

Sveriges Arkitekters studentsamordnare Nina Maanmies uppmanar att kontrollera betygen innan sista ansökningsdag.

Sveriges Arkitekters studentsamordnare Nina Maanmies uppmanar att kontrollera betygen innan sista ansökningsdag.

”Kontrollera alltid i tid!”

I fallet på Blekinge tekniska högskola beviljades alla studenter omprövning. Men det är inte en rättighet utan det gjordes frivilligt av Chalmers och KTH, berättar Sveriges Arkitekters studentssamordnare Nina Maanmies.

– Se till att alla betyg är inrapporterade innan sista ansökningsdag. I värsta fall kan man missa ett helt läsår, och söker man med portfolio så kan konkurrensen vara annorlunda året därpå.

Inrapportering av betyg ska på de flesta högskolor ske inom tre veckor efter examinationen, och fall som det på BTH är ovanliga. När det kommer till ansökan så gäller olika regler på olika högskolor och för olika utbildningar. Söker man en internationell master på LTH kontrollerar de att alla betyg är inräknade först vid kursstart, men på Chalmers och KTH gör de det redan i februari.

Ifall man märker att betyg saknas i Ladok ska man i första hand vända sig till skolans studieadministratör. Andra personer man kan vända dig till är årskursansvarig och ifall situationen inte löser sig är det prefekten som är ytterst ansvarig.

– Kåren har också bra kontakt med ansvariga på skolan och kan vara till god hjälp.

Om det går så långt som i fallet på BTH är det den skolan som ska kontakta högskolorna som studenterna sökt en masterutbildning på. Anser du att universitetet eller högskola har brutit mot någon lag eller regel anmäler du det till Universitetskanslersämbetet som då utreder frågan och kan rikta kritik mot skolan.

–  Ifall Isabella Bergh och hennes kollegor inte hade blivit omprövade kanske de hade haft rätt till skadestånd, menar Nina Maanmies.

Hon understryker även att man alltid bör hämta ut sin examen så fort man har tagit den. Är du student räcker det oftast med att du har ett aktuellt studieintyg men om du är ute på praktik och sedan vill påbörja din master på en annan högskola kan du behöva ditt examensbevis, och ett sådant tar ofta flera veckor att ta fram.

– Det är lätt att man glömmer sådant, i Sverige sköts det mesta digitalt.

Mer att läsa