Gå till innehållet

Stressjukfallen når allt högre nivåer

Sjukfall på grund av stress är nu mer vanligt förekommande i arkitektbranschen än på arbetsmarknaden i stort. Värst drabbade är de yngre arkitekterna där sjuktalen bland unga män har mer än tredubblats senaste året.

Från att ha legat på ungefär samma nivå och följt samma mönster som samtliga sysselsatta i Sverige, har det blivit högre andel sjukskrivningar på grund av stress i arkitektbranschen. 2016 ökade antalet stressjukfall bland arkitekterna med 40 procent jämfört med föregående år. I faktiska antal innebär det 140 stycken påbörjade sjukskrivningar med dokumenterad stressdiagnos, att jämföra med 101 stycken året innan.

Den största ökningen står de unga männen för. Från att ha legat bättre till än sina manliga kollegor inom hela teknikkonsultbranschen och på arbetsmarknaden i stort, är det nu nästan dubbelt så vanligt att en ung manlig arkitekt blir sjukskriven på grund av stress i jämförelse med unga män i allmänhet.

Den kraftiga ökningen av andelen sjukfall bland de unga männen och det faktum att andelen sjukskrivningar bland de unga kvinnorna fortsätter att öka från en redan högre nivå än männens, gör också att det över lag nu är vanligare med stressorsakad sjukskrivning bland arkitekter yngre än 40 år än bland dem som är äldre. Detta skifte syns även i statistiken för hela teknikkonsultbranschen medan det på hela den svenska arbetsmarknaden fortfarande är vanligare med stressdiagnos bland dem som är äldre än 40.

Om statistiken

Statistiken kommer från Försäkringskassan och anger antal startade sjukfall längre än 14 dagar med sjukpenning, rehabiliteringspenning samt varianter av dessa på grund av diagnos F43, det vill säga utmattningssyndrom och andra reaktioner på svår stress. Statistiken för arkitekterna bygger på de 8 381 personer som är sysselsatta inom branschklassen ”Arkitektverksamhet”.

Mer att läsa