Gå till innehållet

STD:s vd: ”Vi ser en konsolideringstrend”

Under våren förvärvades Sandellsandberg av ÅF och AQ Arkitekter av Tyréns. Två stora teknikkonsulter som stärkte sin arkitektkompetens. Något Magnus Höij, vd på Svenska Teknik- och Designföretagen, tror att vi kommer se mer av i framtiden.

Flera stora uppköp där teknikkonsulter förvärvade arkitektkontor skedde under våren. Varför händer detta?

– Det finns förstås många anledningar bakom detta men vi ser en generell konsolideringstrend inom branschen som drivs av en önskan att kunna ta sig an större och mer komplexa uppdrag. Sedan finns det idag många fler kompetenser på företagen så skillnaden mellan att vara ett ingenjörs- eller arkitektföretag är inte lika stor längre.

Är det här något vi kommer att se mer av i framtiden?

– Ja, det tror jag, men det kommer inte nödvändigtvis gå så fort. Till viss del drivs det också av vad beställarna efterfrågar. I vilket fall tror jag att vi kommer att behöva arbeta mycket tätare ihop och uppvärdera lagarbetet, det är en spännande utveckling. Många projekt kräver bred kompetens och de mindre aktörerna måste vara väldigt spetsiga och vårda sina samarbeten.

Vad betyder den här utvecklingen för branschen?

– De som gör detta på rätt sätt kommer förstås att bli en starkare part både på hemmaplan och internationellt. Generellt kommer vi behöva hitta nya sätt att samarbeta på i branschen. Det eldas på av digitaliseringen, som är en annan trend vi ser, som bryter den gamla rollfördelningen mellan olika aktörer på grund av att vi i större utsträckning kan jobba parallellt.

Mer att läsa