Gå till innehållet

Statliga miljoner till mötesplats i Malmö

I regeringens budget för 2018 pekas Form/Design Center i Malmö ut som en regional mötesplats för södra Sverige. För det avsätts årligen tre statliga miljoner.
– Det är ett steg mot att prata mer på tvärs mellan kultur, stadsbyggnad och näringsliv, säger centrets vd Birgitta Ramdell.

Lilla torg i centrala Malmö domineras av restauranger och ölstinna uteserveringar. Men i ett undangömt hörn finns en port som leder in till något helt annat. Till det som regeringen pekat ut som regionens mötesplats inom områdena arkitektur, form och design.

Form/Design Centers uppdrag är dubbelt. Dels ska man nå en bred allmänhet, dels arbetar man med att stärka branschens företrädare. Centralt är att vara en nod.

– Vi ska vara en plattform för samtal, och vi ska arbeta tvärgående mellan ämnena form, arkitektur och design. Vi måste komma ifrån stuprörstänket, att områdena är oberoende av varandra. Det är de inte, säger Birgitta Ramdell.

Det publika uppdraget handlar mycket om utställningar, som under förra året lockade över 100 000 besökare.

– Vi lockar en bred och relativt ung publik genom utställningar och programaktiviteter. Där blandar vi längre, fördjupande och tematiska utställningar med att försöka fånga dagen genom barnverksamhet och att utse månades formgivare, säger Birgitta Ramdell.

Den andra sidan, att skapa nätverk för och hjälpa branschen, har lett flera skåningar ut i världen.

– Vi har bland annat ställt ut på mässor i London och i Eindhoven. Om arkitekter och formgivare ska bli riktigt framgångsrika måste de ut internationellt. Det är lätt att säga men kräver ett kontaktnät och en viss ekonomi. Och det kan vi skaffa genom att gå ihop inom södra Sverige, förklarar Eva Engquist, styrelseordförande för Form/Design Center.

Den senaste utställningen var Dutch design week i Eindhoven den 21-29 oktober. Dit kunde man åka med tolv formgivare, tack vare ekonomiskt stöd av Tillväxtverket och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Inför att vi skulle ställa ut i Nederländerna var det någon som nämnde ”den nya skånska vågen”, och det finns verkligen något speciellt här nere. Det kanske är att vi är en lagom stor region, vi har nära till varandra och vill samverka. Jag tror inte att vi hade fått regeringsuppdraget om vi inte hade ett nära samarbete med regionen och de lokala kontoren, säger Birgitta Ramdell.

Eva Engquist håller med om att det finns något speciellt i södra Sverige.

– Den attityd som finns i Skåne har jag inte upplevt någon annanstans. Man tar vara på olika erfarenheter snarare än att döma, och det tycker jag är tilltalande och sympatiskt, säger hon.

Form/Design Center i siffror (2016)

  • 116 000 besökare
  • 31 utställningar
  • 15 anställda
  • Omsatte 12,8 miljoner kronor…
  • … varav hälften kommer från egna inkomster och hälften från Malmö Stad, Region Skåne och Statens kulturråd. De tre statliga miljonerna som tillkommer under 2018 och 2019 utgör alltså en ökning på 18 procent.

Mer att läsa