Gå till innehållet

Staten vill avyttra mark för bostäder 

Statens fastighetsverks förra generaldirektör Ingrid Eiken har i uppdrag av regeringen att verka för avyttring av statlig mark för bostadsbyggande.

Regeringens uppfattning är att brist på mark är ett hinder för ökad byggtakt. Fastighetsverkets tidigare generaldirektör Ingrid Eiken är igång med sitt uppdrag ”att verka för att genom avyttring av statlig mark få till stånd bostadsbyggande på statens fastigheter”.

– Jag ska ut och resa till utpekade områden.  Där kommer jag att träffa olika aktörer, förstås från län, kommun och byggföretag. Jag skulle gärna komma i kontakt även med lokala arkitekter, jag tror de kan ge värdefulla medskick, sa Ingrid Eiken i ett mejl till Arkitekten i samband med att hon fick uppdraget tidigare i våras. 

Den 30 september ska hon lämna en skriftlig delredovisning av uppdraget. Deadline för slutredovisningen är ett år senare, september 2025.

Mer att läsa