Gå till innehållet

Stockholms stad kräver Celsing på miljonbelopp för renoveringen

Nu inleds det omfattande arbetet med att rädda det vattenskadade Nya krematoriet på Skogskyrkogården i Stockholm. Samtidigt har ansvarstvisten mellan staden och Johan Celsing Arkitektkontor nått tingsrätten.

– Vi har hittat en lösning för att leda bort vattnet som de flesta ställer sig bakom. Jag tror inte att det kommer att gå att se någon skillnad för en lekman när arbetet är klart, säger Mats Larsson, förvaltningschef på kyrkogårdsförvaltningen.

Som Arkitekten tidigare berättat har taket läckt och vatten tryckts ut i väggarna vilket bland annat lett till kalkavlagringar. Dels behöver ett felaktigt murbruk ersättas, dels behöver vattenavrinningen på taket åtgärdas. Nu kommer taket och övre delen av tegelväggarna att rivas ned till tätskiktet, väggen mot nordost delvis byggas om samt att det behövs schaktning runt byggnaden även om omfattning inte är utredd ännu.

Men vem som bär ansvaret för felen är inte klarlagt och parterna har inte lyckats förlikas trots långdragna förhandlingar. I mars lämnade också staden in en stämningsansökan mot Johan Celsing Arkitektkontor till tingsrätten. Enligt den sammanställda skadeutredning som lämnats in som en del av den processen handlar det om flera fel i både projektering och utförande.

Stockholms stad yrkar på en ersättning på nästan sex miljoner för de fel som de påstår beror på arkitektens agerande och projektering. Celsing menar å sin sida i sitt svaromål till rätten att kyrkogårdsnämndens projektplanering och styrning inte har varit tillfredsställande samt att Skanska inte har utfört vare sig taket, fasaden eller vattenrännorna korrekt.

I ett mejl till Arkitekten skriver  Johan Celsing att ansvaret för de skador som nu åtgärdas inte ligger hos honom. I övrigt hänvisar han till den pågående rättsprocessen.

Nya krematoriet på Skogskyrkogården i oktober 2015. Byggnaden är resultatet av en internationell arkitekttävling år 2009 och fick Kasper Salin-priset 2013. Ansvarig arkitekt är Johan Celsing. Foto: Annika Jensfelt

Så här såg byggnaden ut för ett år sedan. Foto: Annika Jensfelt

På grund av den pågående tvisten får inte Johan Celsing vara inblandad i det arbete som nu sker. Istället har staden kopplat in Scheiwiller Svensson för att bevaka det estetiska utförandet. Mats Eriksson, fristående konsult, är projektledare för de planerade skyddsåtgärderna. Han har haft kontakt med Celsing och är mån om att byggnaden ska behålla sin integritet.

– Vi bevakar att arkitekturen bibehålls. Det är en väldigt vacker byggnad och vår utgångspunkt är att uttrycket ska bevaras.

Arbetet beräknas pågå ett halvår och sker i dialog med bland annat Stadsbyggnadskontoret, Länsstyrelsen, Stadsmuseet och Skönhetsrådet.

Mer att läsa