Gå till innehållet

Språkkafé väg in i yrket

Ahmed Alaydi och Sandra Oliveira e Costa har startat ett språkkafé där arkitekter från hela världen lär sig facktermer och diskuterar normer med sina svenska kollegor.

I sitt jobbletande efter masterexamen från arkitektskolan i Lund märkte Ahmed Alaydi att engelskan ofta blev en barriär för de arbetsgivare han mötte. Under samma period funderade Sandra Oliveira e Costa på hur hennes arbetsplats Göteborgs stadsbyggnadskontor skulle kunna anställa fler nyanlända kollegor. När de kom i kontakt genom Studiefrämjandet hade de båda landat i samma slutsats: de ville skapa en genväg till det fackspråk och plansystem som är så viktigt i arkitekt- och samhällsplaneraryrkena. Idén om ett språkkafé var född.

Den första träffen en lördagseftermiddag i februari har nu följts upp av ytterligare fem med mellan 15 och 40 deltagare varje gång, personer de bland annat fått kontakt med genom Facebook-nätverket Newly Arrived Architects in Sweden som Ahmed Alaydi startade strax innan årsskiftet ihop med Sveriges Arkitekter. Önskemål från deltagarna i gruppen har styrt innehåll och teman.

– Vad jag gillar med språkkaféet är att det växer underifrån. Det sker jämlika möten mellan professionella som tillsammans organiserar träffarna och utbyter erfarenheter vilket är fantastiskt, säger Sandra Oliveira e Costa vars pappa fick asyl i Sverige på 70-talet. Sen i höstas är hon juniorforskare i social hållbarhet på Nordregio.

Ahmed Alaydi kom till Sverige för drygt tre år sen. Sen februari arbetar han på Brunnberg & Forshed och även om han fick jobbet utan att ha kontakter på kontoret vet han hur mycket nätverk betyder när man är ny i ett land.

– När jag startade Facebookgruppen var det många som hörde av sig, de flesta syrier, och det här blev mitt sätt att hjälpa till. Vi kan inte ge människor jobb, men vi kan ge dem kontakter, säger Ahmed Alaydi.

Mer att läsa