Gå till innehållet

Skräddarsydd kurs gav 10 av 13 nyanlända anställning

En pilotutbildning för arkitekter med utländsk examen och erfarenhet har slagit väl ut, 10 av 13 har fått anställning. Ersättningen personerna hade rätt till under praktiken ligger dock långt under Sveriges Arkitekters rekommendation.

Shora Barghashi sitter på BSK:s nya aktivitetsbaserade kontor, djupt koncentrerad i ritningarna över en universitetsbyggnad. Med deadline om ett par dagar har det blivit en del sena kvällar på sistone, men hon hugger gärna i.

– Det känns fantastiskt att vara här. Jag känner mig gladare än på länge. Visst är varje dag en utmaning, jag lär mig nya ritprogram, språk, kultur och arkitektur… men det är väldigt bra! säger Shora Barghashi.

Hon har varit anställd i nära tre månader, och det märks att hon trivs. Men vägen till det fasta jobbet har inte varit enkel. Efter kandidatexamen på arkitektskolan i Teheran jobbade hon med bostäder på ett privat kontor i tre år. Kärleken tog henne till Sverige år 2012, där hon till en början satsade på att läsa svenska och engelska. På Arbetsförmedlingen bad hon om att få göra praktik, men fick som svar att det inte fanns något som passade hennes behov.

Jag ville ha praktik för att utveckla mitt fackspråk och känna på arbetsmarknaden.

Shora Barghashi

– Jag ville ha praktik för att utveckla mitt fackspråk och känna på arbetsmarknaden, det hade varit idealt, säger Shora Barghashi.

Hon vände sig till KTH för att hitta en kompletterande kurs, men de hade inget lämpligt att erbjuda. Istället fick hon rådet att läsa arkitektprogrammet från början. Efter åtta månaders jobbsökande och ett halvår på sitt gamla kontor i Teheran var Shora Bargashi nära att ge upp. Men då fick hon höra om en utbildning som arkitektföretaget A-direkt skulle ge ihop med Arbetsförmedlingen.

– Det var som att en dörr öppnade sig, säger Shora Barghashi.

Den nära sex månader långa arbetsmarknadsutbildningen Projekterande arkitekt har varvat lika delar teori med praktik och haft arkitekter med utländsk examen och erfarenhet som målgrupp. Deltagarna har läst svenska med en arkitekturhistoriker och fått undervisning i mjukvaror, byggjuridik, arkitektens roll och ansvar, byggskeden och projektering via Yrkesakademin. Praktikplatserna har individmatchats av Josefin Dorkhom på A-direkt som var den som tog initiativ till satsningen.

– Själva idén kom av att det i branschen finns så mycket tillgänglig arbetskraft samtidigt som arbetsgivarna har ett stort behov av att anställa. Eftersom vårt företag sysslar med bemanning såg vi det som en utmaning, säger hon.

Det behövs bara väldigt små åtgärder för att göra dessa personer anställningsbara

Josefin Dorkhom

Efter intervjuer och personlighetstest valdes 15 deltagare ut, 13 av dem fullföljde utbildningen och av dessa fick 10 jobb direkt.

– Det vi insåg var att det bara behövs väldigt små åtgärder för att göra dessa personer anställningsbara, säger Josefin Dorkhom som nu planerar en nästa kursomgång med start i mars.

A-direkts arbete har delvis varit ideellt och delvis finansierats av den matchningsavgift på 35 000 kronor som betalats av företagen. De deltagare som inte arbetat i Sverige och därmed inte uppfyller villkoren för a-kassa har fått ett aktivitetsstöd på drygt 4 900 kronor i månaden. Att ta emot lön från företaget man praktiserar på är inte möjligt när man deltar i Arbetsförmedlingens program.

Stödet ligger långt under den praktiklön Sveriges Arkitekter rekommenderar. Men enligt förbundsjurist Ulrika Nyh är det inget förbundet kan påverka.

– Vi styr inte över Arbetsförmedlingens ersättningsnivåer. Sen tycker vi inte att just det här upplägget kan jämföras med en vanlig praktik, säger hon.

Ulrika Nyh poängterar att fackets utgångspunkt är att praktik inte ska vara ett sätt för arbetsgivarna att få billig arbetskraft.

– Men leder praktiken till jobb, som det verkar i det här fallet, är det naturligtvis positivt både för individen och branschen i stort, säger hon.

Shora Barghashi fick stöd av sin familj för att klara levnadskostnaderna, men hon kan tänka sig att andra i gruppen hade det tufft ekonomiskt under perioden och hon tycker det vore önskvärt att alla som praktiserar fick praktiklön på samma nivå.

– Det handlar om jämlikhet. Själv jobbade jag inte så länge i mitt hemland, men flera av deltagarna hade väldigt lång erfarenhet. Att arbetsmarknaden i Sverige inte räknar det som lika mycket värt som en just avslutad utbildning härifrån tycker jag är synd, säger Shora Barghashi.

Jobb och praktik via Arbetsförmedlingen

Nystartsjobb: Personen ska ha varit utan arbete en längre tid eller vara ny i Sverige. Rätt till lön enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren får ett belopp som motsvarar 1 till 2,5 gånger arbetsgivaravgiften i stöd för den del av lönen som är upp till 22 000 kr/mån.

Instegsjobb: Personen ska vara ny i Sverige med ett uppehållstillstånd som inte är äldre än 36 månader. Rätt till lön enligt kollektivavtal. Arbetsgivaren får upp till 80 procent av lönen i stöd, men bara för den del av lönen som är upp till ca 21 000 kr/mån.

Praktik: Den som är över 25 år har rätt till aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Stödet är skattepliktigt och ligger på ca 4 900 kr/mån för den som inte uppfyller villkoren för a-kassa. Uppfyller man villkoren får man minst ca 8000 kr/mån och max ca 20 000 kr/mån.

Sveriges Arkitekters  rekommenderade lägsta ingångs- och praktiklöner 2017

Ingångslön efter kandidatexamen: 24 300 kr/mån.

Ingångslön för nyexaminerad: 31 100 kr/mån.

Praktiklön till och med utbildningens tredje år: 19 300 kr/mån.

Praktiklön efter tredje året: 21 500 kr/mån.

Mer att läsa