Gå till innehållet

Sara Arrhenius föreslås bli Mejans rektor

Efter en turbulent tid på Kungliga konsthögskolan föreslår styrelsen att Sara Arrhenius blir ny rektor. Hon är curator, författare och kritiker och kommer närmast från Bonniers Konsthall.

Den förre rektorn Marta Kuzma lämnade Kungliga konsthögskolan i somras. Hon har kritiserats både internt och externt, bland annat för svågerpolitik vid nya tillsättningar.

Kungliga konsthögskolan är en av få högskolor i Sverige som erbjuder vidareutbildning på postmasternivå i arkitektur, under namnet Mejan Arc. Men enligt budgetplanen förra året skulle kurser i arkitektur underordnas ämnet fri konst.

Enligt flera källor till Arkitekten var förändringarna inte förankrade internt. Många var oroliga för att de skulle marginalisera och sänka kvaliteten på arkitekturämnet. Flera studenter vid Mejan Arc berättade för Arkitekten att skolan blivit toppstyrd, att undervisning uteblivit och att informationen de fått varit bristfällig.

Även Konstakademien kritiserade Kungliga konsthögskolan och befarade att spetsundervisningen och professionalismen i arkitektur kan komma att gå förlorad om ämnet underordnas fri konst.

Hur Sara Arrhenius ser på arkitekturens roll på skolan vill hon ännu inte uttala sig om.

– Jag vill komma dit och prata med dem som jobbar där innan jag ger några kommentarer, säger hon.

Det har också funnits oro för att professuren i arkitektur inte ska tillsättas efter att den varit vakant en tid. Nu är det dock klart att Alessandro Petti börjar som professor till våren 2017. Han har de senaste tio åren jobbat med att utveckla en arkitekt- och forskningspraktik som är både teoretiskt ambitiös och engagerad i kampen för rättvisa och jämlikhet i Palestina. Som arkitektprofessor på Mejan Arc kommer han att ha ett särskilt fokus på social rättvisa.

Mer att läsa