Gå till innehållet

Regeringsrapport larmar om brist på arkitekter

I en ny rapport konstaterar regeringens särskilda utredare att byggbranschen går på knäna och att det krävs fler arkitekter för att klara dagens byggtakt. Fler utbildningsplatser kan behövas, men i första hand föreslås validering och snabbspår för nyanlända arkitekter.

”Problemen med kompetensförsörjningen i bostadssektorn måste tas på största allvar”. Det skriver de två utredare som haft i uppdrag att belysa hur kompetensförsörjningen kan säkras de kommande nio åren. Att det producerats bostäder på en förvånansvärt hög nivå trots kompetensbristen förklarar de med nya produktionsmetoder, att andelen utländsk arbetskraft ökat och att branschen ”går på knäna”.

Utredarna konstaterar att den höga omsättningen av arkitekter i kommuner är en följd av ett starkt rekryteringsbehov i privata sektorn och att det lett till en instabil personalsituation med ökad ohälsa och stress. En annan följd är att landets kommuner fått svårt att fullfölja sin del i byggprocessen “med tillräckligt hög kvalitet och i rätt tid”, vilket utredarna ser allvarligt på.

Enligt rapporten har en betydande del av underskottet av arkitekter i Sverige kunnat ersättas med arkitekter från andra länder, men hur stor andelen är är oklart. Att marknaden i andra europeiska länder sakta men säkert börjar återhämta sig kan dessutom innebära att arkitekter som kommit till Sverige de senaste åren successivt återvänder till sina hemländer.

Utredarna understryker att det förhållandevis stora antalet arkitekter som är registrerade hos Arbetsförmedlingen, totalt 248 i november 2016, inte överensstämmer med bilden som ges av arkitekternas egna organisationer. Enligt rapporten är de arbetssökande troligen nyexaminerade, har en inriktning som inte efterfrågas eller är geografiskt bundna till en ort.

En annan problematik som lyfts är att företag som försökt anställa nyanlända arkitekter direkt stött på problem med mycket långa handläggningsprocesser hos Migrationsverket och Arbetsförmedlingen innan anställning kunnat ske.

Rapporten slår fast att antalet platser på arkitektutbildningen kan behöva ökas men att det först krävs en analys av orsaken till det relativt stora antalet arkitekter som är inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Utredarna föreslår också att Arbetsförmedlingen bör erbjuda validering och snabbspår för nyanlända arkitekter i samverkan med Sveriges Arkitekter med start senast hösten 2017 samt att det avsätts medel för kompetensutveckling och kompletterande kurser.

Läs hela rapporten här.

Mer att läsa