Gå till innehållet

Petra Gipp får pris för sin kamp om upphovsrätt

Arkitekten Petra Gipp och fotografen Mikael Olsson får upphovsrättsorganisationen ALIS pris för sin kamp mot Arkdes om att bli namngivna på ett korrekt sätt vid Arkitekturbiennalen i Venedig 2018.

– Petra Gipp och Mikael Olsson har stått upp mot en statlig svensk myndighet för sin rätt att namnges enligt praxis och god sed, och är därmed värdiga mottagare av ALIS upphovsrättspris.

Så säger Helen Asker, verksamhetschef för Administrationen av litterära rättigheter i Sverige, ALIS, som för tjugonde gången delar ut pris till organisationer och personer som kämpar för upphovsrätten.

Bakgrunden är att Petra Gipp och Mikael Olsson år 2017 anlitades av Arkdes för att göra en skulptural och fotografisk tolkning av byggnader ritade av Sigurd Lewerentz. Resultatet ställdes ut på Venedigbiennalen 2018 men Petra Gipp och Mikael Olsson blev inte namngivna som upphovsmän, varken när deltagarförteckningen offentliggjordes eller i den tryckta katalogen. I stället framhölls namnen på tre anställda vid Arkdes, däribland överintendent Kieran Long.

– Namngivningsrätten är något av det mest centrala i upphovsrätten. Denna ideella rätt är nära knuten till upphovspersonen, i det att denne lagt ner sina egna tankar, känslor, erfarenheter och kunskaper, och kan därför inte överlåtas eller förhandlas bort, säger Helen Asker på ALIS.

Fortfarande pågår förhandlingar och diskussion i frågan mellan pristagarna och Arkdes.

– Det är en ännu pågående process, säger Rita Georgiadis, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter som bistår Petra Gipp i ärendet.

Kieran Long på Arkdes befinner sig på resa i Singapore och Arkitektens frågor till myndigheten besvaras av Arkdes biträdande överintendent Karin Nilsson.

– Vi vill vara lösningsorienterade och reda ut saken så snart som möjligt. Det är en svår sits för oss alla. Självklart vill Arkdes stå bakom alla upphovspersoners upphovsrätt, inte minst de ideella som det handlar om i detta fall. Vi jobbar intensivt med att hitta en gemensam grund med upphovspersonerna, att vi tillsammans kommunicerar att det är de som är upphovspersoner, säger Karin Nilsson.

Så Arkdes tycker att det är bra att Petra Gipp och Mikael Olsson får det här priset för sin fajt mot Arkdes?

– Det är ett bra pris. Upphovsrätten är viktig och det är viktigt att vi som statlig institution står bakom den.

Det är ju bland annat överintendent Kieran Longs namn som lyfts fram på bekostnad av upphovspersonernas, varför kommenterar han inte själv nyheten om upphovsrättspriset?

– Frågan handlar inte om Kierans roll utan om benämningarna i deltagarförteckningen och katalogen. Han råkar befinna sig i Singapore. När han är på resa är det jag som biträdande överintendent som svarar för Arkdes räkning, säger Karin Nilsson.

ALIS upphovsrättspris är på 25 000 kronor och Petra Gipp och Mikael Olsson mottog det vid en ceremoni i Stockholm på måndagen. ”I en tid när en statlig myndighet agerar som ett startupbolag utan skrupler, i en tid då tre administratörer tar på sig äran för två konstnärers verk, i en tid då Arkdes överintendent ger namngivning a bad name. I en sådan tid är ni två ett föredöme för oss alla”, löd en del av motiveringen som lästes upp av Gertrud Larsson i ALIS styrelse.

– Det känns såklart hur bra som helst att ta emot ett sådant fint och viktigt pris, säger Petra Gipp.

Hon vill inte återge några detaljer om vad hon hoppas blir resultatet av de pågående samtalen med Arkdes men säger att det handlar om historieskrivningen och spårbarheten.

– Vi fortsätter att föra samtal med Arkdes, det har vi gjort sedan 2018, säger Petra Gipp.

Vad har du hittills lärt dig av den här historien?

– Det är hur viktigt det är att man bevakar sin upphovsrätt. Man kan inte ta för givet att man blir namngiven på rätt sätt. Man måste bevaka sin upphovsrätt även om det handlar om en statlig myndighet ­– även om man kan tycka att det är helt uppåt väggarna att det ska behövas, säger Petra Gipp.

Mer att läsa