Gå till innehållet

Övervakning på jobbet blir allt vanligare

Har du en jobbdator eller jobbtelefon? Då kan din arbetsgivare ha möjlighet att läsa dina mail eller se vem du har ringt, något som blir vanligare.
– Oftast vet man som anställd inte om att man övervakas, säger Lena Maier Söderberg, chefsjurist på Saco.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, har gjort en studie där man intervjuat 20 HR-chefer och fackligt förtroendevalda. Samtliga säger att det förekommer övervakning av jobbdatorer och telefoner.

– Vi vet inte exakt hur vanligt det är, men vi märker att det ökar och framför allt ökar möjligheterna. Även om en dator eller telefon är arbetsredskap får arbetsgivaren inte göra vad de vill, säger Lena Maier Söderberg.

Vad får då en arbetsgivare egentligen göra när det kommer till övervakning av de anställda? Flera exempel från Sacos rapport skulle kunna bryta mot lagen, enligt Katarina Högquist, jurist på Datainspektionen.

– All övervakning måste ske för ett berättigat ändamål, det kan till exempel gälla IT-säkerheten. Kontrollen får aldrig vara godtycklig eller mer ingripande än vad som är nödvändigt. De anställda måste alltid informeras om vilka regler som gäller och vilka kontroller som kan komma att utföras, säger hon.

En viss övervakning kan dock vara motiverad, och nyckelorden är information och relevans.

– Arbetsgivaren har normalt sett inte rätt att läsa eller ta del av arbetstagarens privata e-post eller privata filer. Undantag kan göras om det finns en allvarlig misstanke om brott, eller om att den anställde använder datorn i strid med regler och riktlinjer, säger Katarina Högquist.

– De anställda har ofta en större förståelse för övervakning om de är informerade, och om de känner att övervakningen är relevant, till exempel av säkerhetsskäl. Man känner en större integritetskränkning om man inte vet om det, säger Lena Maier Söderberg.

Tre röster om att bli övervakad på jobbet

”Chefer har tillgång till alla medarbetares mail, och gör slumpvisa kontroller där de läser och kontrollerar hur mail utformas och skickas.”

”Medarbetare upplever att deras sociala medier övervakas, och att chefer markerar vad de tycker är okej att skriva på sociala medier, även på fritiden.”

”Chefer kan läsa medarbetares mail, och medarbetarna upplever att detta görs godtyckligt då det saknas policys och rutiner för när och hur man får göra det.”

Från intervjuer i Saco:s rapport ”Integritet och kontroll i arbetslivet”.

Mer att läsa