Gå till innehållet

Ordförandens kontor nominerat till tre arkitekturpriser

Louise Masreliez, delägare i Marge arkitekter, är ordförande för Sveriges Arkitekters styrelse. I höst har Marge nominerats i tre av sju kategorier till Sveriges Arkitekters arkitekturpriser 2017. 

Finns det något samband?

– Det hoppas jag verkligen att det inte gör. Styrelsen har ingen kontakt med juryn under nomineringsprocessen, det är en helt fristående och sluten process, säger Louise Masreliez.

Anser styrelsen att de många nomineringarna till just Marge är ett problem?

– Det har inte varit uppe till diskussion i styrelsen. När jag blev tillfrågad att bli ordförande frågade jag om det kunde bli ett problem om vi skulle bli nominerade till något av Sveriges Arkitekters priser och fick svaret att det förekommit tidigare. Hade det ansetts vara ett problem hade jag inte tackat ja till att kandidera. Då hade mitt arbete som arkitekt hamnat i konflikt med förtroendeposten och då är det inte lämpligt.

Marge arkitekter har ritat Trädgårdarna, ett vård- och omsorgsboende i Örebro, som är nominerat till både Kasper Salin-priset och Bostadspriset. Dessutom är Marge inredning till Biograf Sture nominerat till Guldstolen.

Har styrelsen diskuterat några förändringar i reglerna kring prisnomineringar?

– Nej, frågan har inte varit uppe under min tid som ordförande. Det finns en inarbetad och välkänd process där jurygrupperna arbetar självständigt. Om en förändring skulle göras så skulle resultatet kunna bli att arkitekter som jobbar i projekt inte kan sitta i styrelsen eller vara ideellt aktiva inom till exempel Sveriges Arkitekters akademier.

Har du fått några reaktioner än?

– Nej, men är det så att medlemmarna tycker att det här är olämpligt, då är jag beredd att kliva av styrelsearbetet. Det är jätteviktigt att medlemmarna känner förtroende för sin ordförande.

Tror du att det kommer reaktioner om Marge skulle vinna något av priserna?

– Jag hoppas att det inte gör det. Jag hoppas att medlemmarna är medvetna om och har förtroende för de juryprocesser som pågår i samband med priserna och att de förstår att det är slutna processer.

Nomineringsprocessen till Sveriges Arkitekters arkitekturpriser:

Styrelsens valberedning föreslår ledamöter till akademierna för arkitektur, landskapsarkitektur, inredningsarkitektur, fysisk planering och kulturmiljövård. Akademierna utser i sin tur juryledamöter för de olika priserna. En person från kansliet deltar administrativt i juryarbetet men inte i bedömningen som är en helt sluten och självständig process. Jurygrupperna gör heller inga avstämningar sinsemellan.

 

Mer att läsa