Gå till innehållet

Nytt förslag ska ge billigare linbana i Göteborg

Raka torn, stationer med mer yta utomhus och minskad kapacitet. Nu har prislappen för linbanan nästan halverats – men beslutet om projektet blir av eller inte kommer dröja.

I våras stod det klart att det vinnande tävlingsbidraget för linbanan, New Beacon, ritat av nederländska UN Studio i samarbete med lokala Kjellgren Kaminsky, aldrig kommer bli verklighet. En fördjupad lägesrapport visade att kostnaden skulle hamna för långt från den ursprungliga prognosen.

Nu har trafikkontoret, på uppdrag av politikerna, tagit fram ett förslag på linbana till en lägre kostnad.

– Vi har utgått från den ursprungliga beräkningen och tittat på vad vi kan få för anläggning för pengarna. Framförallt handlar det om en enklare utformning av torn och stationer, färre gondoler och att öppettiderna minskar från 19 till 16 timmar, säger Christer Niland.

I det nya förslaget reduceras inomhusytan i stationsbyggnaderna. Istället placeras trappor och installationer utomhus med väderskydd. Tornen är lika höga som i New Beacon, men de är raka och konstruerade av modulsystem i stål.

Det vinnande tävlingsbidraget New Beacon blev för dyrt.

Med det nya förslaget kan staden få en linbana med fyra stationer för 2,8 miljarder istället för 4,1 miljarder. Trafikkontoret har också tagit fram varianter med tre stationer, och mer avancerade torn med fyrkantsprofiler. Beroende på kombination varierar kostnaderna mellan 2,16 och 3,16 miljarder.

I november väntas trafiknämnden ta ställning till om projektet ska leva vidare eller avvecklas. Men det är bara det första i en lång rad beslut. Frågan ska vidare till kommunfullmäktige, Västra Götalandsregionen och staten som är delfinansiär via Sverigeförhandlingen.

– Det kommer ta många månader innan beslut om en eventuell linbana tas, säger Christer Niland.

UN Studio och Kjellgren Kaminsky har inte varit med i utredningsarbetet, men om projektet går vidare involveras de förmodligen i det fortsatta arbetet med gestaltningen.

– Det går att göra bra arkitektur även med en stramare budget – just utvecklingsbarheten i vårt tävlingsbidrag var något som juryn värderade högt. Att det nu görs en bred översyn över kostnaderna är rimligt. Det är viktigt att sätta ramarna för vad som är möjligt i projektet, säger Joakim Kaminsky.

Det är den upphandlade projektentreprenören NCC och deras linbaneleverantör Leitner Ropeways som tagit fram riktpris för vinnarförslaget.

– Jag tror även det skulle vara bra att låta fler entreprenörer och leverantörer av linbanesystem räkna på kostnaderna, säger Joakim Kaminsky.

Fotnot: Det nya förslaget har inte stämts av med parter som tidigare varit involverade, till exempel Västtrafik, Volvo och stadsbyggnadskontoret.

Mer att läsa