Gå till innehållet

Nyréns ritar covid 19-kapell

Nyréns arkitektkontor har fått stöd från Vinnova för att utveckla ett särskilt kapell som ska möjliggöra avsked under coronapandemin.
– Jag kände vilken fruktansvärd situation det måste vara att förlora en närstående och inte kunna dela sorgen med alla de människor som varit del av personens liv, säger arkitekten och initiativtagaren Sofia Kanje.

Under coronapandemin har begravningar med flera samlade varit starkt begränsade. Sofia Kanje, som själv förlorade sin pappa för sju år sedan, kunde inte släppa tanken på alla de som nu tvingats avstå från begravningar eller deltagit på distans via dator.

– Jag tänkte att det borde gå att ordna om man sätter in bänkarna på rätt avstånd och har rätt genomdrag.

Sofia Kanje kontaktade ritualforskaren och kyrkoherden Carin Åblad Lundström i Lagunda församling i Öresundsbro utanför Uppsala som bekräftade hur viktigt det är med personliga avsked som stöd i sorgearbetet. Tillsammans identifierade de behovet av ett flyttbart rum som går att expandera och som möjliggör olika sorters samlingar, oavsett religion.

Sofia Kanje.

I samband med dessa samtal sökte de stöd från Vinnovas Innovationer i krisens spår. Till utlysningen inkom 270 ansökningar varav 18 beviljades stöd, där begravningskapellet var en. Stödet är på drygt 550 000 kronor och möjliggör att kapellet kan utvecklas och att en första prototyp, som ska invigas i början av juli, tas fram.

För närvarande är tanken att kapellet, som nu fått namnet Andrum, ska bestå av åtta flyttbara moduler i trä med ett tak av tyg. Förankringen sker genom att bänkarna fylls med sand eller grus. Vinnova vill också att teamet som arbetar med Andrum ska undersöka möjligheten att producera det i stor skala, både i Sverige och utomlands.

– Jag har varit i kontakt med FN:s flyktingorgan UNHCR. Lyckas vi få till ett prisvärt kapell som samtidigt är vackert och värdigt kan det bli en lösning för biståndsorganisationer att köpa dit det behövs, säger Sofia Kanje.

 

Teamet bakom Andrum

I arbetsgruppen bakom Andrum ingår arkitekterna Sofia Kanje, Lowa Sundh och Veronica Feltre, visualiserare Molok Hyded, modellbyggare Ninna Kapadia och ljusdesigner Nicolas Philip, alla från Nyréns arkitektkontor, samt kyrkoherde Carin Åblad Lundström i Lagunda församling och konstruktör Athanasios Giannimaras från Kåver och Mellin byggkonstruktion.

Mer att läsa