Gå till innehållet

Nya uppdrag för flera myndigheter när staten ska gå före

I arbetet med hållbara gestaltade livsmiljöer har regeringen gett flera myndigheter nya uppdrag.
– Vi har tidigare uttryckt att det finns ett behov av tydligare styrning, nu har regeringen lyssnat och det är vi väldigt glada för, säger riksarkitekten Helena Bjarnegård.

Myndigheterna inom Samverkansforum ska agera förebilder i arbetet med politiken för gestaltad livsmiljö. Senast den 30 september i år ska de redovisa för Boverket hur det arbetet har gått och hur de ämnar att fortskrida det. Det framgår av nya skrivningar i deras regleringsbrev.

Riksarkitekten Helena Bjarnegård.

– Det är många tuffa prioriteringar inom myndigheterna just nu. Det känns bra att regeringen, trots det, trycker på att hållbara gestaltade livsmiljöer är en högt prioriterad fråga och det är en viktig påminnelse till myndigheterna, säger Helena Bjarnegård.

Boverket, som också ingår i Samverkansforum, ska agera samordnare och har fått i uppdrag att senast den 1 december 2021 ha sammanställt de övriga myndigheternas rapporter och presentera det arbetet för regeringen.

– Vi har precis fått det här tilldelat oss. Nu gäller det att, i dialog med de övriga myndigheterna, se hur vi ska ta oss an frågorna; ett arbete vi ser mycket fram emot, säger Helena Bjarnegård.

Sveriges Arkitekter är positiva till att myndigheterna i Samverkansforum har tilldelats nya uppdrag.

– Det här är riktigt bra nyheter och något vi förde fram redan i vårt remissyttrande för många år sedan och som vi fortsatt har tagit upp med politiken, säger förbundsdirektör Tobias Olsson och lägger till:

– Den offentliga föredömligheten är a och o för att göra den nationella arkitekturpolitiken trovärdig, relevant och framgångsrik.

Mer att läsa