Gå till innehållet

Nya prefekten Katja Grillner om planerna för Arkitekturskolan

Katja Grillner tillträder som prefekt och berättar nu om de kommande förändringarna på Arkitekturskolan.
– Jag ser en del utmaningar, men också en del möjligheter som vi måste titta på.

Katja Grillner är professor i arkitektur med inriktning mot kritiska studier och är sedan 2015 fakultetens dekanus vid KTH, när hon nu tillträder uppdraget som prefekt på Arkitekturskolan vid KTH.

– Jag har många bra erfarenheter från olika positioner genom åren och hoppas och tror att jag kommer kunna genomföra saker som är långsiktigt bra för Arkitekturskolan, säger hon.

Katja Grillner fortsätter under våren att arbeta som fakultetens dekanus, men bestämde sig för att inte försöka bli omvald till en ny period.

– Det är spännande att jobba högt upp i universitetsledningen, men man kommer längre ifrån sitt ämne och det som driver en rent akademiskt. Dessutom innebär prefektskapet ett annat slags chefsuppdrag med ekonomi- och personalansvar. Jag ser fram emot att göra det jag inte gjort tidigare och jag tycker att det ska bli jättespännande att som prefekt ha ett helhetsansvar för att producera en riktigt bra utbildning och forskning inom ramen för vår ekonomi.

Katja Grillner efterträder nuvarande prefekten tillika professor Helena Mattsson, som fortsätter med sin forskning respektive undervisning.

En knäckfråga för Arkitekturskolan har varit att få ekonomin att gå ihop. 2016 såg det mörkt ut då lokalhyrorna väntades öka rejält på grund av de nya lokalerna parallellt med att skolan förlorade intäkter i form av den så kallade designpengen. Prefekten Helena Mattsson och Per Franson, grundutbildningsansvarig, har lett ett reformarbete för att få ihop budgeten.

– Det är ett väldigt viktigt arbete, mot bakgrund av den ekonomiska utsattheten, som den tidigare ledningen arbetat intensivt med under hösten. De har fått till stånd mer långsiktiga löften från KTH om stöd till arkitektutbildningen och designpengens användning. Och en del uppgörelser vad gäller lokalanvändning, som gör att vi går in med något bättre förutsättningar under de kommande fem åren. Men arbetet är inte färdigt.

Arkitekturskolan planerar att låta delar av sina lokaler öppnas upp för andra verksamheter inom KTH. I nuläget är det plan två respektive entréplan som får breddad användning.

– Vi kommer att minska vår lokalanvändning och förändra hur vi sitter. Huset kommer fortfarande ses som vårt, men det är tänkt att de fasta arbetsplatserna ska flyttas högre upp i huset. Vi har inte kommit särskilt långt i flyttprocessen mer konkret med personalen än och det är flera frågor som ska lösas innan det sker.

Även anställningsförhållandena för skolans lärare kommer ses över. Katja Grillner slår fast att utgångspunkten inte är att minska personalstyrkan.

– Däremot behöver vi titta mer på vilken struktur vi har och vilka typer av lärare som vi har. I dag har vi en hög andel som är tidsbegränsat anställda och deltidsanställda. Vi behöver se över så att vi får en bra balans med tillsvidareanställda och minska antalet korta vikariat. Det går idag åt för mycket tid till anställnings- och rekryteringsprocesser, och det är viktigt att lärarna ges bättre förutsättningar för långsiktigt engagemang i utbildningen och för kunskapsutveckling på skolan.

Mer att läsa