Gå till innehållet

Nya digitala verktyg påverkar designprocessen

Utvecklingen av digitala verktyg för databaserad design går i rasande fart. André Agi, arkitekt specialiserad på parametrisk design, tycker branschen ska haka på.
– Arkitekter måste utforma verktygen för att de inte ska tappa i värde, säger han.

Vilka är fördelarna med databaserad design?

— Arkitekter har länge jobbat med mätbara värden, som täthet och exploateringsgrad. Digital data kan bidra med insikter om mönster, och att tolka och visualisera mjuka värden inom arkitektur och design. Upplevelsen av en planutformning, rörelsemönster eller hur vi bäst utformar en stadsplan för orienterbarhet. Analyserna hjälper oss också att förstå komplexa samband. Det har länge talats om data som det nya guldet. Potentialen finns, men då måste vi lära oss filtrera och sålla bland all data. Och tolka siffrorna till volym och design.

André Agi.

Hur förändras designprocessen av dataanalyser?

— Arkitekten får en intelligentare och snabbare penna att skissa med, kan göra fler tester och utforska ett större spektra av möjligheter. Det ger också trygghet gentemot beställaren, designvalen kan förklaras med grafiska gränssnitt, prestanda och siffror – inte bara magkänsla.

En omfattande analys i början av projektet ger också kvalitetssäkring i ett tidigt skede. När man kan minska mängden sena ändringar i projekt så frigörs tid som kan ägnas åt gestaltning och materialval.

Varför ska arkitekter utveckla digitala verktyg?

– Det krävs oftast en förståelse för design och arkitektur för att kunna skapa värde med digitala verktyg. Annars hamnar fokus lätt på optimering av avkastning och yteffektivitet. Jag tror definitivt att programmering kommer få starkare fäste på arkitektkontoren framöver.

 

Fakta/Databaserad stadsplanering

är en förstudie kring data och digitala verktyg inom stadsplanering av André Agi, Jacob Flårback, Alexander Gösta, Jesper Karlsson och Ellen Simonsson.

Med digitala verktyg kan arkitekter och samhällsplanerare dra nytta av stora mängder tillgänglig data för att göra mer omfattande analyser. Att informationen också kan visualiseras ger nya möjligheter att ta fram och kommunicera visioner.

Förstudien är finansierad av Leif Blomkvist forskningsstiftelse.

Mer att läsa