Gå till innehållet

Ny teknik kan ge bättre planlösningar

Det går att göra algoritmer av rumsupplevelse, ljus och atmosfär. Forskare på Chalmers håller på att ta fram ett digitalt verktyg som analyserar kvaliteter i bostäder.

– Vi testar att definiera boendekvaliteter på ett sätt som gör att en planlösning kan analyseras automatiskt i datorn, säger Kaj Granath, forskare på Centrum för boendets arkitektur på Chalmers.

Förenklat handlar det om att omformulera boendekvaliteter till parametrar som går att köra i ett datorprogram. Både befintliga bostäders planlösningar och förslag till nyproduktion ska kunna utvärderas digitalt.

– Kriterierna för varje kvalitetsområde är tydliga och grundar sig i forskning om bostadens arkitektur. Det ska inte handla om tycke och smak, säger Kaj Granath.

Ett antal grundläggande boendekvaliteter definieras i projekten, men hur de hanteras i datorn varierar. Vissa av kvaliteterna checkas av – finns eller finns inte. För mer komplexa kvaliteter – som flexibilitet – räknar programmet också ut variationsmöjligheter.

– Säg att 100 kvalitetspoäng är maxvärde. En planlösning med hög kvalitet kanske hamnar på 85 och en medelbra på 50 poäng. Medan en riktigt dålig bara får 13 poäng, säger Kaj Granath.

Ett enkelt verktyg som lyfter fram kvaliteter i en planlösning har pedagogiska effekter som stärker arkitektens roll i byggprocessen. Men det finns fler nyttor med att definiera och digitalisera boendekvaliteter.

– När det här väl är på plats kommer vi kunna analysera planlösningar från olika decennier, och se hur exempelvis dagsljus och möblerbarhet har förändrats över tid. Vi tror också att det blir användbart i arkitektutbildningen, säger Kaj Granath.

På sikt kan tekniken också bidra till arkitektens kreativa process. Med givna förutsättningar kommer datorn kunna ta fram en mängd olika planlösningar som håller hög kvalitet.

– Den här generativa delen tycker jag är jättespännande –  men i första hand handlar det om att utveckla ett verktyg som hjälper arkitekter att kommunicera kvalitetsfrågor, säger Kaj Granath.

Två projekt med samma mål

Projektet Volym med kvalitet är ett uppdrag från allmännyttiga Framtiden byggutveckling i Göteborg. När byggtakten ökade ville de ha ett verktyg för att förstå vilka kvaliteter som är rimliga att efterfråga, och som också kan fungera som utvärderingsmall. Den digitala lösningen utvecklas inom projektet Digital analys, simulering och verifiering av boendekvaliteter som finansieras av Boverket.

Mer att läsa