Gå till innehållet

Ny rapport: Fler uppsägningar kommande halvår

Mer än hälften av arkitektföretagen har sagt upp personal det senaste halvåret och en femtedel uppger att de kommer att behöva skära ner det kommande halvåret. Detta enligt Innovationsföretagens nya konjunkturrapport.

– Att drygt hälften av arkitektföretagen uppger att de har behövt minska sin personalstyrka det senaste halvåret är en betydligt större andel än väntat. Det här är en oroande utveckling, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen i ett pressmeddelande.

I undersökningen bland medlemsföretagen som Innovationsföretagen gjort, uppger idag 24 procent av arkitektföretagen att de förväntar sig att minska sin personalstyrka det kommande halvåret. Det är trots allt en något lägre siffra än i förra rapporten, då över 30 procent trodde att de skulle behöva säga upp. Och det är idag fler arkitektföretag som tror på ett oförändrat anställningsläge det kommande halvåret, 63 procent i jämförelse med 52 procent föregående period. 

Prognosen för kommande halvår sammanfattas dock som dyster. Totalt är det enligt undersökningen nära 40 procent av arkitekt- och ingenjörsföretagen som väntar sig en minskad orderingång under det närmaste halvåret medan endast en femtedel väntar sig en ökning. 

– Den minskade efterfrågan från bostadssektorn har en stor negativ inverkan på många av våra medlemsföretag och att nedgången nu har spridit sig även till teknikkonsultföretagen är oroande och kan vara ett tecken på att byggkrisen kommer dra ut på tiden, säger Elin Lydahl, Innovationsföretagens förbundsdirektör.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa