Gå till innehållet

Ny lärobok i svenska för arkitekter lanseras

Arkitekten Sofi Tegsveden Deveaux är tillsammans med pedagogen Emil Molander författare till det nya läromedlet Arkitektsvenska som förmedlar arkitekternas specifika yrkesspråk för dem som inte har svenska som förstaspråk.

Att språket är en viktig orsak till svårigheterna både att få sitt första jobb och att avancera var utgångspunkten för Sofi Tegsveden Deveaux och Emil Molander som skrivit läromedlet Arkitektsvenska. Det innehåller både språkövningar och exempel på hur arkitekter använder språket för att kommunicera. 

– Det är lätt att utlandsfödda arkitekter fastnar i en roll där de bara ritar. För att få mer ansvar krävs ofta att arkitekten kan beskriva projektet och att resonera med kollegor och utomstående. Men det handlar också om olika sätt att uttrycka sig och förstå sociala situationer. Språket kan öppna dörrar för det, säger Sofi Tegsveden Deveaux.

Hon är själv utbildad arkitekt, i Edinburgh i Skottland där hon då lärde sig yrkesvokabulären på engelska. När hon kom tillbaka till Sverige 2008 undervisade hon under några år på Folkuniversitets förberedande utbildning i arkitektur samtidigt som hon undervisade i svenska. Tillsammans med pedagogen Emil Molander började hon 2017 ta fram läromedel för utlandsfödda som behöver utveckla sitt yrkesspråk, till en början för läkare som har höga krav på kunskaper i svenska för att få en svensk legitimation. De har sen gjort liknande läromedel för andra yrken.

Boken Arkitektsvenska ges ut på Lys förlag.

När Sofi Tegsveden Deveaux och Emil Molander kontaktade Sveriges Arkitekter om en bok om arkitekters språk nappade förbundet direkt och har bidragit med förslag på arbetsplatser att besöka och har även faktagranskat innehållet.

Under arbetet med läromedlet har Sofi Tegsveden Deveaux och Emil Molander gjort intervjuer på arkitektföretag och stadsbyggnadskontor för att höra hur de pratar med varandra om sina projekt och om arkitektur.

– Vi har också suttit med under möten och i projektarbetet och varit som flugor på väggen för att kartlägga vilket språk som används, säger Sofi Tegsveden Deveaux. 

Boken vänder sig till arkitekter som har kommit en bit på väg i att lära sig svenska som andraspråk, både de som har anställning och som söker jobb, och till deras arbetsgivare och kollegor. Den innehåller språkövningar med olika fraser och grammatiska moment, men också exempel på hur svenska arkitekter uttrycker sig och resonerar kring arkitektur och hur de väver in kulturella, geografiska eller historiska referenser som ord som sportstuga, folkhemmet och moränmark.

– Det är många små stigar in i språket och yrket, det viktigaste är att kunna beskriva vad man har gjort och vad man vill åstadkomma, säger Sofi Tegsveden Deveaux.

Sveriges Arkitekter har sökt och fått bidrag från Arbetsförmedlingen för att ta fram läromedlet som kan beställas i tryckt form av medlemmar eller laddas ner gratis av alla. Till boken hör också en webbkurs med ljudfiler och tips.

– Det här är helt i linje med våra mål att öka möjligheterna för utlandsfödda arkitekter att få anställning och att avancera på arbetsplatsen. Vi har sett, i kontakter med arbetsgivare och med Trygghetsrådet, att bristande språkkunskaper i svenska ofta är ett hinder i karriären, säger Ingegärd Gyllenswärd som är chef för arkitekturteamet på Sveriges Arkitekter.

Om Arkitektsvenska

Boken Arkitektsvenska delas ut kostnadsfritt till medlemmar i Sveriges Arkitekter och kan laddas ner som pdf kompletterad med ljudfiler, ordkort och facit.

Mer att läsa