Gå till innehållet

Ny arkitekttopp i Södertälje

Planeringsarkitekten Johan A Hagland blir ny samhällsbyggnadsdirektör i Södertälje kommun.

Han är idag miljö- och stadsbyggnadschef i Ekerö kommun, där han jobbat i sju år.

– Södertälje lockar med över 100 pågående projekt, det är en kommun som verkligen vill något, säger Johan A Hagland.

Han vill verka för att lyfta fram kommunens goda sidor.

– Södertälje har mycket vatten, stora naturområden och en stad som verkligen kan utvecklas som stad. Och det finns gott om jobb, det är ingen utpendlarkommun, säger Johan A Haglund.

Samtidigt talar han om stora utmaningar.

– Södertälje har förändrats mycket för dem som bott där länge. En utmaning blir att hitta tillbaka till stadens identitet och göra kommunen attraktiv för boende.

Han går från att basa över 36 medarbetare i Ekerö till att i Södertälje bli chef över sju avdelningar med över 200 medarbetare. Han börjar sin nya tjänst den 7 juni. Då har kommunen stått utan ordinarie samhällsbyggnadschef sedan i februari, då föregångaren Kenneth Hagström slutade. Till det kan läggas en nyligen avstängd bygglovhandläggare.

– Det finns en del interna tråkigheter att reda ut. Men jag vill verkligen lyfta fram att det finns många duktiga medarbetare, säger Johan A Haglund.

Fler arkitekter på nya jobb:

Ida Brogren_liten

Ida Brogren är ny fysisk planerare på Trivector Traffic som jobbar med trafiklösningar. Hon är utbildad på BTH och har tidigare vikarierat som samhällsplanerare på Trafikverket och innan dess var hon planarkitekt i Göteborgs Stad i sex år.

Malin Hultmark

Malin Hultmark är nyanställd som arkitekt på Arkitema Architects kontor i Stockholm. Hon har de senaste nio åren jobbat på GRAD Arkitekter.

Louise Vester

Louise Vester är också anställd som arkitekt på Arkitema Architects Stockholmskontor. Hon har tidigare jobbat på White arkitekter i Köpenhamn.

Håkan Sandhagen

Håkan Sandhagen är anställd som chef för affärsområde utbildning i Sverige och ny associerad partner vid Arkitema Architects kontor i Stockholm. Han kommer från det danska arkitektkontoret Cristiansen & Co.

Mer att läsa