Gå till innehållet

Nu slåss företagen om inredningsarkitekterna

Bristen på färdigutbildade och kompetenta inredningsarkitekter hämmar marknadens tillväxt. Nu har det gått så långt att kontoren tar anställda från varandra och tvingas leta nyutexaminerade utomlands.

– Det pågår en rekryteringscirkus! Våra medarbetare blir ofta uppringda av konkurrerande kontor, säger Jenny Öberg, partner och uppdragsansvarig inredningsarkitekt på Reflex arkitektkontor.

Kontoret med totalt 50 anställda blev nyligen av med halva styrkan av inredningsarkitekter, vilket innebär fyra personer. Inredningsprojekten utgör cirka en fjärdedel av uppdragen.

– Hade det inte varit så svårt att hitta rätt inredningsarkitekter skulle vi expandera mer, säger Jenny Öberg.

Tengbom är idag landets största arbetsgivare för inredningsarkitekter.
I Stockholm har inredningsstudion, med både husarkitekter, produktdesigners och inredningsarkitekter, växt från åtta anställda till närmare 40 på fem år. Det är hit de fyra inredningsarkitekterna från Reflex rekryterats.

– Vi rekryterar hos varandra. Det rings mycket också till våra anställda. Fanns det fler nyutexaminerade skulle vi kunna fylla på under-ifrån i större utsträckning, säger Johanna Munck af Rosenschöld, kontorschef på Tengbom.

Både hon och Jenny Öberg pekar på problemet att så få utexamineras som inredningsarkitekter idag. De flesta har bara gått tre år på Konstfack.

– Att anställa någon med treårig utbildning är oftast som att anställa en praktikant. Vi är ett arkitektkontor som projekterar stora, komplexa projekt och då tycker jag att man behöver fem års utbildning, som då så klart ska vara yrkes-anpassad och relevant, säger Jenny Öberg.

– De som gått tre år motsvarar sällan arbetsgivarens behov. Visst kan man lära sig att projektera när man börjar jobba, men det blir väldigt svårt om man inte alls lärt sig verktyg som cad, om man inte är trygg med hantverket, säger Johanna Munck af Rosenschöld.

Hon är säker på att Tengbom skulle expandera sin inredningsverksamhet ännu mer om det var möjligt. Inredningssegmentet är en lönsam affär.

– Inredningsprojekten är ofta snabbare och vi kan ta bättre betalt. Timpriset för inredning ligger ofta högre än i många andra projekt inom hus-, stadsbyggnad och landskap. Under den tid vi jobbar med en ny centralstation hinner inredningsstudion med flera restauranger, butiker och hotell, säger Johanna Munck af Rosenschöld.

I bristen på inredningsarkitekter får husarkitekter axla rollen.

– Visst kan husarkitekter som nischar in sig på inredning fungera lika bra. Men inredningsarkitekter besitter ofta en mer fördjupad kunskap om material och människans mått. Störst framgång når vi när vi blandar kompetenser, säger Johanna Munck af Rosenschöld.

På Reflex riktar man blickarna också åt annat håll.

– Vi letar med ljus och lykta även utomlands. Vi har just anställt en inredningsarkitekt från Finland, med en mer teknisk inriktning, vilket känns mycket intressant. Det finns plats för många olika typer, säger Jenny Öberg.

 

Konstfack vill utbilda fler

På Konstfack pågår en utveckling för att möta den stora efterfrågan på inredningsarkitektens kompetens. Redan har man ökat antalet förstaårsstudenter.

– Det ser ljusare ut. Konstfack vill verkligen utbilda fler inredningsarkitekter igen, säger Wivian Eidsaunet, ordförande i Sveriges Arkitekters akademi för inredningsarkitektur.

Akademin och även förbundets forsknings- och utbildningsutskott har länge larmat om att inredningsarkitekterna blir allt färre. För få nya utbildas när den äldre generationen går i pension. Siffror från Konstfacks examensregister visar också att få studenter som de senaste åren gått den treåriga kandidatutbildningen i inredningsarkitektur och möbeldesign har fortsatt och även tagit en master i ämnet. År 2013 var det tolv studenter som tog kandidatexamen men bara fyra av dessa gick vidare till masterprogrammet. Av de studenter som samma år tog examen från masterprogrammet, var det inte en enda som tidigare gått de första tre inredningsarkitektåren på Konstfack. Masterstudenterna kom istället från andra utbildningar och från utländska universitet och högskolor. Men enligt Ulrika Karlsson, professor på Konstfack, håller den här trenden redan på att vända.

– Redan i år har vi fler som efter tre år gått vidare till masterprogrammet. Vi vill gärna stimulera utbyte, men samtidigt ska det vara intressant för studenterna att gå fem år på Konstfack, säger Ulrika Karlsson.

Konstfack har pågående samtal med Sveriges Arkitekters akademi och utskott men diskussionerna förs även med studenter, andra högskolor och inom det egna ämnesrådet.

– Vi har ett pågående utvecklingsarbete där vi ser över både ämnet och yrket. Vi ska inte bara utbilda för en marknad som redan finns, vi måste också ge studenterna möjlighet att själva forma sitt yrke. Målet är att Konstfack ska bli den bästa inredningsarkitektutbildningen i världen! säger Ulrika Karlsson.

Utvecklingsarbetet har redan resulterat i utökningen av första årskursen från 15 till 20 studenter. Och till masterprogrammet ”Rumslig gestaltning” antogs i höstas 15 studenter, varav åtta också gått kandidatprogrammet på Konstfack. Wivian Eidsaunet från inredningsakademin är positiv.

– Det verkar som att viljan finns och det kommer att bli bra. Det finns en marknad och behov, en massa jobb att göra som påverkar människors vardag, säger hon.

Mer att läsa