Nyheter

Normkritiska visualiseringar ska få fler att känna sig välkomna

25 november 2019

De är ofta förföriskt säljande – men visar miljöer som utestänger. Nu lanseras åtta normkreativa taktiker för mer inkluderande visualiseringar.

Annons
Annons
Foto Emelie Asplund

Att synliggöra fler sidor av en plats lyfter också bredare samhällsfrågor. Bakom Lisa Wistrand och Petra Juhlin sitter en hemlös utanför puben vid Järntorget en regnig höstkväll. Visualiseringen är skapad av Samuel Michaëlsson, White arkitekter.

Projektet Normviz, normkritisk visualisering i arkitektur och stadsutveckling, har tagit fram en kortfattad guide och en fördjupad handbok som utmanar diskriminerande och stigmatiserande normer i arkitekturvisualiseringar.

– Guiden vänder sig till visualiserare, medan handboken riktar sig till alla som jobbar med arkitektur och stadsutveckling, säger Petra Juhlin, projektledare på Visual Arena, Lindholmen Science Park.

Visualiseringar skapar bilder av framtidens stad och skalfigurerna iscensätter vardagslivet på platsen. Bilderna är ofta fotorealistiska, men hamnar ändå långt ifrån verkligheten. Alla känner sig inte välkomna i de visualiserade miljöerna.

Annons
Annons

De normkreativa taktikerna går ut på att undvika att bekräfta normer som osynliggör grupper i samhället. Men också att aktivt plocka in sådant som inkluderar fler perspektiv.

– Det kan vara regn, hemlösa, sopbilar eller samkönade par – vardagen helt enkelt. Visualiseringar är ett kraftfullt sätt att skapa en berättelse om framtidens stad och vilka som är en del av den. Bilder har makt, medvetet använda är visualiseringar verktyg för en jämlik stad, säger Lisa Wistrand på White arkitekter.

I stadens vardagsliv ingår snö och ishalka, här i det kommande bostadsområdet Pedagogen Park. Visualiseringen är skapad av Samuel Michaëlsson, White arkitekter. Foto: Emelie Asplund

Tanken är att guiden och handboken ska öka normmedvetenheten bland arkitekter och stadsutvecklare. En viktig slutsats är att arbetssättet måste förankras tidigt i projektet.

– De flesta visioner som tas fram bygger på en inkluderande stad. Kommuner har alla möjligheter att kravspecificera för normkreativ visualisering, säger Lisa Wistrand.

FAKTA/Åtta normkreativa taktiker
Synliggöra. Den här taktiken handlar både om vilka grupper och aspekter av platser som får synas, men också om hur.
Byta perspektiv. Fundera över hur en plats kan upplevas och tolkas av människor och grupper som du inte själv tillhör.
Komplexifiera. Platser är dynamiska och förändras ständigt. Ett sätt att fånga stadens brokighet är att använda bildserier som visar platsen på olika sätt, med olika människor, aktiviteter och flöden.
Spekulera. Visualiseringar med alternativa världar och kreativa framtidsscenarion kan öppna upp diskussionen och identifiera viktiga värden. I utopiska eller dystopiska visualiseringar är overklighet en fördel.
Provocera. Med överdrivna och uppseendeväckande visualiseringar kan frågeställningarna ställas på sin spets, och invanda vanor och antaganden ifrågasättas.
Skruva till. Ett konstnärligt och estetiskt grepp som går att använda med övriga taktiker. Fokus ligger på att skapa en reaktion genom att betona något tänkvärt eller viktigt.
Laborera. Använda skisser som arbetssätt för att testa olika möjligheter och omvandla normkritisk analys till nya idéer och konkreta lösningar.
Samskapa. Visualiseringar används ofta som underlag i dialogprocesser, i den här taktiken involveras intressenterna när visualiseringarna ska tas fram. Passar bra att kombinera med övriga taktiker.

Fotnot: Projektet har genomförts av Visual Arena på Lindholmen Science Park, White arkitekter, Skanska, RISE och Chalmers Arkitektur med stöd från Vinnova.

Annons
Annons

 

Author no image

Elisabeth Klingberg

Relaterade artiklar:

Gå till nästa artikel