Gå till innehållet

Norges arkitekter vill prata estetik

Arkitekturens omätbara värden var fokus för Norges arkitekturdag, som hölls i Oslo förra veckan.
– Vem ska prata om estetikens effekt om inte arkitekterna? sa Alexandria Algard, president i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Det är första gången NAL ordnar en gemensam arkitekturdag med sina systerorganisationer inom inrednings- och landskapsarkitektur. Den programgrupp som valde estetik som det övergripande temat bestod också av företrädare från de tre disciplinerna.

Aleksandria Algard.

– Estetik är viktigt för alla sorts arkitekter, men frågan lyser med sin frånvaro i den offentliga debatten. Vi menar att arkitekterna måste börja prata om hur saker i vår omgivning upplevs och vilken effekt de har på kroppen, säger Alexandria Algard.

Att frågan kommit upp just hänger ihop med att vi bygger tätare städer där cyklister och gående prioriteras vilket ställer krav på en sinnlig och mer intim arkitektur, menar Alexandria Algard. Under den norska arkitekturdagen var det också tydligt att avsikten inte var att debattera vad som är fult och snyggt utan att resonera kring olika perspektiv på skönhet och vad som får oss att må bra i en miljö.

– Vad som tilltalar oss kan förklaras i tre nivåer. Alla upplever harmonier. Kulturen lägger till en förståelse. Det tredje är det individuella – hur vår smak speglar det liv vi levt, sa psykologen Arnulf Kolstad, en av de forskare och arkitekter som bjudits in för att reflektera kring föredragen.

En av dessa hölls av Stig L Andersson, kreativ chef på danska Urbanity strategy landscape. Han underströk att estetiken är en företeelse som inte är mätbar – men märkbar. Arkitekten Emma Jonsteg från svenska Utopia uppmanade arkitekterna att bli mer självkritiska och ta ansvar för att det som byggs blir bra.

– Vackra och välbyggda miljöer vinner folks kärlek och blir bara bättre med tiden, vilket kanske är den viktigaste delen för att skapa ekologisk och ekonomisk hållbarhet, sa hon.

Den norska arkitekten Knut Hjeltnes fångade publiken med sin berättelse om strapatserna bakom att placera ett fritidshus på en holme mitt i stormande Nordsjön. För honom var definitionen av skönhet ingen svår sak:

– Arkitektur är omsorgsarbete och omsorg är vackert.

Mer att läsa