Gå till innehållet

Något fler företag tror på nyanställning

Andelen företag som spår en ökning av personalstyrkan har det senaste halvåret ökat från 13 till 17 procent. Samtidigt har andelen arbetslösa arkitekter den senaste månaden ökat något, till 5, 5 procent.

Arbetslöshetssiffran 5,5 procent i januari är en svag ökning från i december, då andelen arbetslösa var 5,2 procent. Det är fortfarande arkitekter och inredningsarkitekter som har högst arbetslöshet, 6,9 respektive 7,4 procent. För landskapsarkitekter och planeringsarkitekter är siffran fortfarande lägre, och har till och med minskat något, till 1,9 respektive 0,7 procent. Detta framgår i Sveriges Arkitekters senaste konjunkturbarometer.

Enligt Sveriges Arkitekters chefsjurist Jens Andersson har det varit färre förhandlingar om arbetsbrist de senaste månaderna, men han spår ändå att de fortsätter.

– Vi har sett något färre arbetsbrister under december och januari. Branschen verkar mer avvaktande nu, men när vi omvärldsspanar ser vi att uppsägningarna fortsätter under våren, säger han i konjunkturrapporten.

Även Innovationsföretagens senaste konjunkturrapport spår fortsatt dåligt läge för arkitektföretagen, trots att det ser bättre ut för andra teknikkonsulter.

”Tre fjärdedelar av industri-/techkonsultföretagen väntar sig en ökad orderingång närmaste halvåret medan arkitektföretagen fortfarande lider av svag efterfrågan”, står att läsa i rapporten.

Enligt Innovationsföretagens undersökning säger 92 procent av industri- och techkonsultföretagen att de förväntar sig behöva nyanställa under kommande halvår. Bland teknikkonsulterna är motsvarande siffra 55 procent. Bland arkitektföretagen är det bara 17 procent som tror att de kommer att behöva nyanställa kommande halvår. 

– Arkitektföretagen är fortsatt pessimistiska, även om vi också här kan skönja en ljusning, säger Richard Österberg, näringspolitisk expert på Innovationsföretagen.

Ljusningen består enligt Innovationsföretagens rapport i att andelen arkitektföretag som tror på att nyanställa trots allt är fyra procentenheter större än vid den senaste undersökningen för ett halvår sedan. Och att andelen arkitektkontor som tror att de behöver minska personalstyrkan kommande halvår har minskat från 24 procent till 19.

Mer att läsa