Gå till innehållet

Nacka tilldelar mark enligt nya begreppet naturban

En tomt i Nacka utanför Stockholm ska bebyggas med ett kvarter som ska förena kvaliteter från både stad och natur. Belatchew arkitekter har vunnit markanvisningstävlingen enligt det nya konceptet naturbant stadsbyggande.  

I september förra året utlyste kommunen en markanvisningstävling för en tomt nära den nya tunnelbanestationen Nacka station. Med tävlingen introducerade kommunen begreppet naturbant som nu ska genomsyra allt utvecklingsarbete i centrala Nacka.

Nina Åman, stadsarkitekt.

– Nacka består av mycket natur i form av skog och skärgård. Begreppet naturbant berättar om det möte mellan natur och stad vi vill lyfta fram i den nya stadsdelen, säger Nina Åman som är stadsarkitekt i Nacka kommun.

Markanvisningen är en del av den utveckling av Nacka som pågått i flera år och som väntas ta ytterligare 20 år. I grunden ligger Nackas stadsbyggnadsstrategier Fundamenta som bland annat säger att all nybyggnation ska utgå från platsen.

– Tidigare utvecklingsområden som Kvarnholmen och Sickla har haft tydliga identiteter medan området kring Nacka Forum hade en otydligare karaktär. Därför ville vi betona att på den här platsen är det naturen och platsens topografi som skapar identiteten, säger Nina Åman.

Markanvisningstävlingen bestod av två steg där de fem förslag som lämnat högst pris valdes ut i ett första urval för att sen utvärderats utifrån både pris och bidragens hantering av det naturbana konceptet.

– Det är inte nytt för oss att bedöma gestaltning vid markanvisningar, men här har vi arbetat mycket med kriterierna och försökt vara tydliga med vad vi förväntar oss, säger Nina Åman.

Arkitekter och byggaktörer uppmanades i tävlingen att tolka begreppet naturbant och för att ge möjlighet att integrera växtlighet i kvarteret har gränsen för kvartersmarken satts en bit utanför husfasader. I programmet betonas också vikten av att byggnadernas bottenvåningar berikar gatumiljön och bidrar till ett varierat stadsliv.

I förslaget av Belatchew, Urbio och Selvaag ska kvarteret utgöra kopplingen mellan stadsgata och stadspark. Lokaler i entréplan ska bidra till ett varierat stadsliv.

Vinnare i tävlingen blev teamet Belatchew arkitekter i samarbete med Selvaag Bostad och Urbio som fick maxpoäng för sitt koncept. De har arbetat systematiskt med att integrera natur och grönska i byggnaden genom planteringar, växthus och takterrasser.

– Nacka har höga ambitioner inom stadsutveckling. De bedömer inte bara vem som bjuder högst för marken utan ser till den arkitektoniska helheten, säger Rahel Belatchew.

 

om den Naturbana markanvisningstävlingen

Markanvisningstävlingen för bostadskvarteret Parkkvarter 2 i Centrala Nacka pågick 16 september till 15 oktober. Tävlingen bestod av två steg där de fem förslag som lämnat högst pris, uttryckt som pris i kronor per kvm ljus BTA bostad, valdes ut i ett första urval. De har sen utvärderats utifrån bidragens hantering av det naturbana konceptet, genom gestaltning och bidrag till platsens stadsliv, i kombination med lämnat pris per kvm ljus BTA bostad. Planläggning beräknas starta 2022 med samråd i slutet av året och ett antagande av detaljplanen beräknas till 2024 med en möjlig laga kraftvunnen detaljplan under år 2025.

Mer att läsa