Gå till innehållet

Mycket landskap bland veckans nyanställda

Tengbom fyller på med landskapsarkitekter och med flera nyckelpersoner på det nya Öresundskontoret. Detta och fler spännande nyrekryteringar finns i veckans skörd av folk på nytt jobb.

Constantin Milea är ny landskapsarkitekt på Tengbom i Stockholm. Han har examen från Sustainable Urban Design vid Lund Tekniska Högskola och har tidigare erfarenhet från studios i Europa och Sydostasien.

Hannah Marschall

Hannah Marschall är ny landskapsarkitekt på Tengboms Studio Landskap i Stockholm. Hon är nyexaminerad från SLU Ultuna och har gjort kortare praktiker på Townshend Landscape Architects i London, DavidClovers i Hong Kong, Nyréns Arkitekter i Stockholm samt på Malmö Stad.

Kajsa Ignell

Kajsa Ignell är ny landskapsarkitekt på Tengbom i Linköping. Hon har nyligen slutfört utbildningen vid SLU Alnarp och har tidigare jobbat med platsskapande aktiviteter inom Brunnshögsprojektet på Lunds kommun.

Emil Jörwall

Emil Jörwall är ny Handläggande och uppdragsansvarig arkitekt på Tengbom Öresund. Han kommer senast från Horisont Arkitekter.

Frank Wiesemeyer

Frank Wiesemeyer är ny uppdragsansvarig och handläggande arkitekt på Tengboms Öresundskontor. Han har jobbat i över 15 år på olika kontor inom vårdplanering i Stuttgart, Tyskland.

peter morreau

Peter Morreau är ny handläggande arkitekt och IT-ansvarig på Tengboms Öresundskontor. Han kommer närmast från Horisont arkitekter i Malmö.

Johan Bengtsson

Johan Bengtsson är ny handläggande arkitekt på Utopia arkitekter. Han kommer närmast från Varg Arkitekter.

Daniel Andersson

Daniel Andersson är nyanställd på Utopia arkitekter. Han är utbildad arkitekt, byggnadsingenjör och snickare och kommer närmast från White arkitekter.

Threrese ErikssonNY

Therese Eriksson är ny arkitekt på Karin Petterssons Arkitektbyrå. Hon är utbildad vid LTH och ENSASE och kommer senast från Inter IKEA Systems Service.

Mer att läsa