Gå till innehållet

Monica von Schmalensee ska leda regeringens råd för hållbara städer

Whites förra vd Monica von Schmalensee har utsetts till ordförande för Rådet för hållbara städer, som regeringen inrättade i december.
– Jag ser det som ett erkännande av den kunskap på området som vi arkitekter har, säger hon.

Det var i december som regeringen inrättade Rådet för hållbara städer där cheferna för tio myndigheter kommer ingå, bland annat Formas, Arkdes och Boverket. Sedan det tidigare kommunalrådet i Örebro, Björn Sundin, som först utsågs till ordförande avsagt sig uppdraget av personliga skäl, står det nu klart att det blir arkitekten Monica von Schmalensee som blir rådets ordförande det första året. Därefter är det tänkt att rådet ska ledas av den riksarkitekt som regeringen har lovat att tillsätta.

Att en tidigare kommunpolitiker ersattes med en representant från ett stort privat arkitektföretag motiverar miljöminister Karolina Skog (MP) med att hon ville ha en ordförande med praktiska stadsbyggnadserfarenheter och som kan identifiera de hinder som ligger i vägen för att förverkliga regeringens vision för hållbara städer.

– Som arkitekt har Monica von Schmalensee en förståelse för de komplexa utmaningar och målkonflikter som stadsutveckling omfattar. Hon är dessutom en omvittnat god ledare vilket också är något jag värderar högt, säger Karolina Skog.

Rådets uppdrag sträcker sig till 2022 och ska under Monica von Schmalensees ledning identifiera vilka konkreta åtgärder som myndigheterna behöver genomföra för att följa regeringens politik för hållbara städer. En första åtgärdslista ska presenteras för regeringen i juni.

Vägledande ska vara de mål som regeringen formulerat i sin budgetproposition för 2018. Där står det bland annat att hållbara städer är “inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö”. Regeringen utlovar en särskild strategi för levande städer senare i vår.

– Det här är frågor som varit högt uppe på Whites agenda i flera år, så på så vis känner jag mig bekväm i området, även om jag inte kan myndigheternas inre arbete, säger Monica von Schmalensee.

Hon har tidigare varit ordförande för Sweden green building council, är rådgivare åt Londons borgmästare och sitter som ledamot i Formas forskningsråd, men har aldrig tidigare arbetat på uppdrag av den svenska regeringen.

– Det känns både roligt, spännande och väldigt utmanande, säger Monica von Schmalensee.

Extra glad är hon att regeringen valt en arkitekt som ny ordförande. Hon ser det som ett erkännande av arkitektens kompetens att förstå de komplicerade sambanden mellan planering, stadsbyggnad och arkitektur.

– Vi arkitekter är plogen för det tankearbetet. Vi är utbildade i att sätta människan i centrum och att få människor att samverka för att få fram ett bra resultat.

Vilka möjliga konflikter finns det mellan ditt jobb som senior rådgivare på White och det här regeringsuppdraget?

– Rådet kommer aldrig att ge någon ett uppdrag. Det arbetet som ska genomföras kommer att ske genom myndigheterna. På så sätt kan man aldrig hamna i jäv. Men jag hade inte kunnat ta det som vd. Nu räknas jag som arkitekt på ett arkitektföretag vilket är något positivt, säger hon.

Även Sveriges Arkitekters tf förbundsdirektör Charlotta Holm Hildebrand ser stort värde i att en praktiserande arkitekt utsetts som ordförande för rådet.

– Det betyder jättemycket för arkitekterna i Sverige att en så namnkunnig och erfaren person som förstår hela bredden i samhällsbygget blivit utsedd av regeringen. Utnämningen av Monica von Schmalensee är ett kvitto på att arkitekters kunskaper om hållbarhet, kvalitet och gestaltning spelar en avgörande roll i detta viktiga arbete.

Vilka förväntningar har du på rådet?

– Jag har stora förhoppningar på att rådet tar chansen att växla upp arbetet för en hållbar stadsutveckling så att Sverige kan fortsätta att vara ett föregångsland inom högkvalitativ stadsbyggnad, säger Charlotta Holm Hildebrand.

Så skriver regeringen om hållbara städer i sin senaste budgetproposition:

”Hållbara städer är inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer som erbjuder alla människor en attraktiv och grön livsmiljö. Närhet gör att det är enkelt att ta sig fram med hållbara transporter som t. ex. gång och cykel. Helhetssyn i planering tillsammans med smarta lösningar bidrar till städer där människor kan leva klimatsmart, hälsosamt och tryggt.”

Mer att läsa