Gå till innehållet

Mistra urban futures lever vidare i Urban futures

Den tioåriga satsningen Mistra urban futures avslutas och delar av verksamheten ombildas. Ett nytt Göteborgsbaserat centrum för hållbar stadsutveckling fortsätter arbetet med att koppla ihop forskning och praktik

Elma Durakovic.

– Vi har samlat på oss extremt mycket kunskap under de här tio åren. Nu ska vi ta nästa steg, och använda kunskapen för att ställa om till ett mer hållbart samhälle, säger Elma Durakovic, tillförordnad verksamhetsledare för Centre for sustainable urban futures, även kallat Urban futures.

Under åren 2010–2019 har Mistra urban futures fungerat som en internationell arena för forskning och kunskap om hållbar stadsutveckling. Nu övergår det som tidigare var Göteborgsplattformen till Urban futures som ska driva verksamheten vidare i ytterligare fyra år.

Samtidigt minskar antalet projekt. Innan årsskiftet fanns 24 lokala projekt, 11 av dem följer med in i den nya organisationen.

– Det är projekt som förlängts av olika skäl, och samtliga har extern finansiering. I fortsättningen kommer vi fungera som en katalysator. Utveckla nya projekt och kunskapsprocesser tillsammans med parterna och söka gemensam finansiering, säger Elma Durakovic.

För närvarande saknas också resurser till forskarskolan som profilerat sig på medskapande metoder för komplexa problem inom stadsutveckling.

– Forskarskolan är satt på paus, under tiden kommer vi vidareutveckla konceptet, säger Elma Durakovic.

Mistra urban futures forskningsagenda för de senaste fyra åren – Realising just cities – formulerades i tre ord: Rättvisa, gröna, tillgängliga.

Vilka temaområden som Urban futures ska börja med presenteras under våren.

– Utgångspunkten är lokala och regionala utmaningar, men de är också relevanta i en nationell och europeisk kontext, säger Elma Durakovic.

Fakta/Ombildningen

Mistra urban futures har ombildats i två delar:

Centre for sustainable urban futures består av åtta samarbetspartners: Chalmers, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Göteborgs universitet, IVL – Svenska miljöinstitutet, Rise, Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Västra Götalandsregionen.

Delar av den internationella verksamheten integreras i nybildade Global sustainable futures som inriktar sig på hållbar utveckling i låg- och medelinkomstländer.

Båda verksamheterna blir en del av Göteborgs centrum för hållbar utveckling, GMV.

Mer att läsa