Gå till innehållet

Misc bygger för musslor och människor i Göteborgs hamn

Med små 3d-printade moduler i lera skapar arkitektkollektivet Misc unika rum för blåmusslor och människor vid Frihamnen i Göteborg.

Projektet Above/Below tar sig an båda sidor om vattenytan.

– Göta älv är väldigt förorenat, och samtidigt finns få platser längs vattnet där folk kan samlas. Med hjälp av designtänkande vill vi bidra med lösningar för att både rena vattnet och skapa social aktivitet, säger arkitekten Poppy Bell.

Projektet är inspirerat av The Billion Oyster Project i New York som återställer livsmiljön för ostron i Hudsonfloden.

Frihamnen är ett av Göteborgs stora stadsutvecklingsområden, men än så länge dominerar öppna ytor och rester av industriverksamhet. Utmed Kvillepiren ligger Pöl Harbour, en flytande utomhusbassäng som haft problem med blåmusslor i pumpar och rör.

– Det var så vi hittade arten till projektet, vi tänkte att blåmusslorna behövde ett bättre ställe att vara på, säger Karl Åhlund.

24 moduler placeras ut på två olika ställen i vattnet, designade för att växande blåmusslor ska trivas. Den komplexa ytstrukturen skyddar och håligheterna låter vattnet flöda fritt.

Tillverkningen sker med hjälp av en 3d-printer som skriver ut modellerna i lera.

– Varje modul tar ungefär 30 minuter att göra. Men även om vi producerar identiska modeller spelar många faktorer in, bland annat lerans konsistens, säger Matthew Tang.

Modulerna som musslorna ska växa på 3d-printas i lera.

Blåmusslor bidrar till att rena vattnet, men de gynnar också biologisk mångfald genom att skapa förutsättningar för andra levande organismer. Att vattnet kring Frihamnen består av två lager – sötvatten och saltvatten –  gör det hela lite knepigare.

– Blåmusslor kan bara leva i det djupare saltvattenslagret. Det blir spännande att se vad som fastnar i modulerna som placeras högre upp. Kanske kan vi fånga alger och sjögräs som också bidrar till reningsprocessen, säger Poppy Bell.

12 moduler hamnar i utställningsdelen som byggts vid entrén till Bananpiren. Här får besökare se modellerna i genomskärning och lära sig mer om ekosystemet under vattenytan.

– Under sommaren kommer vi ha workshops och andra sociala aktiviteter. Det som händer på land är lika viktigt som det som händer i vattnet. Det ekologiska och sociala vävs samman, säger Helena Cervin Ellqvist.

Fakta/Misc

Misc i Göteborg är ett nybildat kollektiv av arkitekter från Sverige, Australien, Singapore, USA och Finland. De inriktar sig på sociala och klimatmässiga utmaningar och intresserar sig för lösningar i skärningspunkten mellan social arkitektur och digital tillverkning.

Projektet Above/Below är ett samarbete mellan Misc, Passalen, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sea Patterns och Älvstranden Utveckling.

Mer att läsa