Gå till innehållet

Mindre ytor för barn i Frihamnen

Att planera för färre barn är ett effektivt sätt att frigöra yta för ytterligare exploatering i Frihamnen i Göteborg. Det hävdar kommunala bolaget Älvstranden utveckling som också förespråkar en mer flexibel syn på friytor – bland annat genom att räkna in vattenyta.

Strukturplanen för Frihamnen utgår från att 25 procent av invånarna är barn mellan ett och femton år: Ingångsvärdet är 2,0 invånare per bostad varav 0,5 barn. En tredjedel av barnen beräknas vara i förskoleåldern.

Att planera för så många barn får stora ekonomiska konsekvenser i projektet, konstaterar Älvstranden utveckling i en risk- och konsekvensanalys. Därför vill man minska ingångsvärdet till 0,3 barn och inte planera för fler skolor än nödvändigt. 

– Berörda förvaltningar har redan backat till att 0,4 är mer rimligt. Det förs också diskussioner om att placera skolorna på ett klokt sätt, så att de inte hamnar på den mark som är mest attraktiv för exploatering, säger Lina Gudmundsson, projektledare på Älvstranden utveckling.

I analysen ifrågasätts också om friytekraven är rimliga när man bygger tät innerstad. Hittills har staden räknat med 35 kvadratmeter offentlig friyta per förskolebarn i Frihamnen – park, torg, gågata, kaj och skolgård. Tio kvadratmeter av dessa är samutnyttjande i park.

Enligt analysen skulle en mer flexibel yta för förskolebarnen – där även delar av vattnet räknas in – ge en större frihet i planeringen av bostäder.

– Att uppfylla friytekravet fullt ut i tät innerstad är svårt. Det är viktigt att inte stirra sig blind på antal kvadratmeter, utan också tänka kvalitet. Frihamnen är vattennära, med kvaliteter som bad och kajer, säger Lina Gudmundsson.

Frihamnen är en del av jätteprojektet Älvstaden som i dagsläget ser ut att gå två miljarder back. Under våren har fastighetsnämnden fått ett tydligare övergripande ansvar för Älvstaden, med uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för en exploateringsekonomi i balans. I höst ska politikerna i fastighetsnämnden fatta inriktningsbeslut för Frihamnen.

Ny strukturplan

Efter omtaget av Frihamnen har ett ny strukturplan tagits fram. Tanken är att de inre centrala delarna ska utvecklas först. Det kan dröja mellan 15 och 20 år innan det börjar byggas på pirerna.

Mer att läsa