Gå till innehållet

”Mindre men bättre kontorslokaler i framtiden”

Som inredningsarkitekt har han erfarenhet av att rita kontorslösningar för stora företag. Nu ser han på nära håll hur kunderna reagerar på coronapandemin.
– Distansarbetet är här för att stanna, säger Marco Checchi.

Hade han spanat om framtidens kontorsarbetsplats för ett halvår sen skulle han nämnt att de aktivitetsbaserade kontoren kommer att öka. Men också att kontorslokalerna blir mindre och mer optimala. Nu ser Marco Checchi som är inredningsarkitekt och partner på Studio Stockholm hur corona-pandemin skyndar på utvecklingen och tvingar fram förändringar också hos de företag som tidigare var mindre rörliga.

– Vi kommer jobba mer flexibelt och rörligt och då blir det ännu viktigare för företagen att ha en miljö som medarbetarna verkligen vill komma till, som är den plats där de bäst kan fokusera och göra ett bra jobb, säger han.

Marco Checchi utbildade sig till inredningsarkitekt på Konstfack och jobbade direkt efter examen 2005 i nästan tio år på BSK med många uppdrag att skapa aktivitetsbaserade miljöer. År 2014 startade han med två kollegor Studio Stockholm.

– Vi ville förbättra arkitektens roll genom att ta större ansvar för hela processen, säger han.

Trenden att stora företag drar ner på sina ytor hade han sett ett tag. Allt fler jobbade redan på distans och kontorsytorna användes mindre. När corona-pandemin började svepa in över Sverige lämnades över bara några nätter kontorslokaler nästan öde.

– Nu tror jag att utvecklingen mot mindre, men betydligt mer omsorgsfullt utformade kontorsarbetsplatser, kommer att gå snabbt, säger han.

En annan trend han sett de senaste åren är att stora företag väljer att dela upp sin verksamhet på flera mindre kontor.

– När vi nu vill resa mindre är det en fördel att fler medarbetare kan minska avstånden till arbetsplatsen och ta sig dit snabbt och utan att åka Det här kommer nog fler företag fundera över nu, säger han.

När många arbetsplatser stängdes nästan över en natt under våren blev det tydligt vilka som var förberedda på att klara distansarbete, och Marco Checchi tror att fler företag kommer att göra sig mer flexibla efter den erfarenheten. Själv jobbar han oftast på rörlig fot med bara en minilaptop som kontor.

– Det sista jag släppte var mitt skissblock som vi arkitekter ofta bär med oss, men nu skissar jag direkt på min laptop. Svårast är det för företag med tung hårdvara och stationära datorer och det gäller en del arkitektföretag.

Det kommer bli ännu viktigare för företagen att ha en miljö som medarbetarna verkligen vill komma till, som är den plats där de bäst kan fokusera och göra ett bra jobb.

När fler börjar återvända till sina arbetsplatser tror han att många arbetsgivare kommer vilja se över vad de kan göra med sina befintliga lokaler. Att de kommer att satsa på individuella rum tror han inte på.

– Då kan man ju lika gärna sitta hemma. De flesta av oss har fortfarande behov av att träffas fysiskt och det kommer vi börja göra igen. Men det kanske blir en större nyansering för när vi går till arbetet just för att mötas.

Han beskriver hur många företag redan idag använder kontorslokalerna som en bas för möten och samtal, men där det enskilda arbetet utförs någon annanstans.

– Kontoret är viktigt som kulturbärare för företaget. Lokalerna ska kunna förmedla tillhörighet och gemenskap när vi är där. Då blir utformningen extra viktig. Vi inredningsarkitekter behöver sätta oss in i varje enskilt projekt.

Marco Checchi tror inte att rädsla för olika smittor kommer att innebära att efterfrågan på separata sittplatser och skärmar mellan borden ökar. Istället tror han på fler rum där vi tillfälligt kan dra oss tillbaka.

– Däremot kommer vi behöva ta större enskilt ansvar för att inte smitta varandra, många uppgifter kan utföras på distans med mildare förkylningar. Och företag måste vara beredda på snabba övergångar både till hemarbete och möjlighet till avskildhet på arbetsplatsen.

Själv är han mitt upp i ett uppdrag för ett stort tech-bolag som bygger på stabila team om åtta personer i ett rum på 40 kvadratmeter. En möjlig lösning för att minska sociala interaktioner på arbetsplatsen?

– Nej det här skulle inte passa alla verksamheter. Arkitekter jobbar till exempel ofta i projektgrupper men samma individ kan ingå i flera projekt samtidigt och behöver flytta sig ofta.

Fick han spana för ett halvår sen skulle han också ha nämnt de coworking-lokaler som utvecklats de senaste åren, kollektiva kontorslösningar för enskilda eller små nystartade företag hyr in sig på. Fördelarna har varit att kunna bygga relationer med andra företag och att dela på möteslokaler och lunchrum. Det är något vi kanske kommer att vara mer försiktiga med nu.

– Det är tufft för dem som driver coworking nu. Många har sagt upp sina korta kontrakt och sitter hemma istället.

Den ideala arbetsplatsen och -situationen är för honom en större blandning mellan hemarbete och kontor som gör att vi reser mindre men till bättre lokaler som lockar anställda att träffas. Han skulle vilja se aktivitetsbaserade kontor som är ännu mer varierade.

– Ofta är problemet att det är allt för likformigt. Det har funnits ett starkt driv att vi alltid ska vara synliga och tillgängliga.

I april gjorde Studio Stockholm en stor förändring i ett uppdrag och beslöt tillsammans med kunden att skapa fler fokusrum än vad de tidigare planerat.

– Det var nog den period när vi alla var räddast och kunden frågade hur vi kunde anpassa lokalerna. Den här smittan sätter spår, men det kan också komma nya pandemier.

Mer att läsa