Gå till innehållet

“Mångfalden är oerhört viktig”

De första sex åren i Sverige var svåra. Idag är britten Mark Humphreys kontorschef på Tengbom. Nu uppmanar han andra ledare att satsa på en mer medveten rekrytering.

– För att få till en kreativ miljö är mångfalden oerhört viktig, både vad gäller kön, ålder och bakgrund. Men det händer inte av sig självt. Ledningen måste vara medveten i sin rekrytering.

Mark Humphreys vet vad han talar om. Som kontorschef på Tengbom och utrikesfödd arkitekt har han både stött på svårigheterna som nyanländ och själv rekryterat ett stort antal arkitekter.

Han hörde av sig efter att ha läst Arkitektens granskning som visar att arbetslösheten bland utrikes födda arkitekter ligger på 17,8 procent, sex gånger högre än bland inrikes födda.

– Är det på grund av deras efternamn eller att de inte klarar språknivån? Det var chockerande att se siffrorna. Det här är ingenting man vanligtvis hör om. Jag var inte medveten om att problemet var så stort.

Mark Humphreys tycker att Sverige har en fantastisk tradition av utrikes födda arkitekter, från Ralph Erskine till Alessandro Ripellino. Samtidigt ser han en skepsis mot den som inte kan svenska. Att man dessutom ofta anställer på rekommendation och att arbetsgivaren vill vara mer säker på grund av lagen om anställningsskydd är möjliga förklaringar till siffrorna, som han ser det. Men han skulle gärna se en grundlig utredning till orsaken, kanske av Sveriges Arkitekter.

– Jag kan inte tro att det handlar om aktiv diskriminering.

Själv flyttade han till Sverige år 2001, och beskriver de första sex åren som svåra. Framförallt var svenskan motig, men det var också svårt att få arbetsgivare att förstå vilken kompetens han satt på.

– I utlandet är vi arkitekter generalkonsulter, i Sverige är rollen mer marginaliserad.

Med brittisk arkitektutbildning och yrkeserfarenhet från London var han van vid att leda processer. Det har han användning för idag, som chef över ett kontor med drygt 100 arkitekter.

Det är den starkare arkitektrollen och en utbildningsbakgrund med mer teknik, ekonomi och juridik som Mark Humphreys ser som de sökandes fördel. Att hävda den kompetensen och satsa på svenskan är råd han ofta ger de som nyss flyttat hit. Men framför allt betonar han ansvaret hos de som rekryterar.

– Med fler erfarenheter och utifrånperspektiv får vi starkare team. Det här handlar inte om välgörenhet utan om att låta människor visa vad de går för.

Mer att läsa