Gå till innehållet

Lägre arbetslöshetssiffra – men många nya ärenden om arbetsbrist

Arbetslösheten i oktober var något lägre än i september. Men enligt Sveriges Arkitekters senaste konjunkturrapport är det inte ett tecken på att konjunkturen vänt. 

Arbetslösheten bland arkitekter var i oktober 4,9 procent, vilket är en något lägre siffra än i september då det var 5,1 av Sveriges Arkitekters medlemmar i a-kassan som fick ersättning eller ingick i något program för arbetslösa.

Enligt Sveriges Arkitekters konjunkturbarometer är det fortfarande skillnader i arbetslöshet mellan de olika professionerna. Lägst är arbetslösheten bland planeringsarkitekter och landskapsarkitekter, en respektive 1,8 procent. Arbetslösheten för arkitekter och inredningsarkitekter var i oktober 6,1 respektive 5,8 procent. 

Sveriges Arkitekters prognos är att arbetslösheten ökar framöver eftersom förbundets jurister får många ärenden om arbetsbrister. 

– Läget är nog tyvärr sämre än vad våra arbetslöshetssiffror visar. Under oktober månad hade vi rekordmånga förhandlingar om arbetsbrist. De som sades upp då kommer att synas i statistiken från december och i början av nästa år, eftersom det är då uppsägningstiderna löper ut, säger Jens Andersson, chefsjurist på Sveriges Arkitekter, i en kommentar från förbundet.

Mer om Konjunkturen

Mer att läsa