Gå till innehållet

Kvalitetskriteriet lyfts i nya LOU

Riksdagen sa i går i huvudsak ja till regeringens förslag om nya lagar kring offentlig upphandling. Bättre stöd för att värdera kvalitet och kompetens samt stopp för orimligt låga priser är några av nyheterna.

– Vi hoppas att upphandlande myndigheter i den nya lagstiftningen känner mer stöd att värdera kompetens och erfarenhet högre i sina upphandlingar av arkitekttjänster.

Det sa Katarina O Cofaigh på Sveriges Arkitekter när förslaget till ny LOU presenterades i somras.

Och nu har riksdagen sagt ja till förslaget som bland annat innebär en förändring i tilldelningsgrunderna. ”Lägsta pris” och ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” ersätts med dels det övergripande begreppet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” och dels de tre tilldelningskriterierna pris, kostnad och bästa förhållande mellan pris och kvalitet. Kvarstår gör också att upphandlande myndigheter blir skyldiga att förkasta anbud med onormalt låga priser.

Det Riksdagen som väntat sa nej till var förslaget att myndigheter vid behov ska ställa krav på arbetstid, lön och semester för leverantörernas personal.

– Riksdagen anser att det kommer att vara svårt att genomföra i praktiken och att det kommer att göra det svårare för många små företag att vara med i upphandlingsprocesserna, förklarar Rita Georgiadis, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter.

Riksdagen sa också nej till regeringens förslag att de upphandlade myndigheterna ska ha rätt att ställa krav på att företagen erbjuder sina anställda försäkringar och tjänstepension. Motiveringen är att det riskerar att missgynna svenska företag då reglerna inte är lika långtgående inom EU-rätten.

Nyheter i nya LOU träder i kraft 1 januari 2017

  • Upphandlande myndigheter får inte ställa krav på att anbudsgivare ska ha högre årsomsättning än två gånger kontraktsvärdet.
  • Innovationspartnerskap blir en alternativ upphandlingsform som innebär att själva lösningen ska kunna utarbetas under upphandlingen, typ parallella uppdrag.
  • Tilldelningsgrunderna ”lägsta pris” och ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbud” ersätts med det överordnade begreppet ”det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet” som innefattar tilldelningskriterierna pris, kostnad och bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.
  • Kvalifikationer och erfarenheter hos den personal som ska utföra uppdraget får uttryckligen vägas in när kvaliteten ska utvärderas.
  • Upphandlande myndigheter blir skyldiga att ifrågasätta anbud med misstänkt låga anbudspriser och skyldiga att förkasta anbud som de bedömt vara onormalt låga.

Mer att läsa