Gå till innehållet

Kulturarv utan gränser: ”Vår existens är hotad”

De senaste åren har Kulturarv utan gränser i Sverige fått nej på samtliga större projekt de sökt medel för, vilket lett till att huvudkontoret i Stockholm sen årsskiftet står utan personal. Nu oroas styrelsen för att kapaciteten som byggts upp ska gå förlorad.

– Behovet av en organisation som med kort varsel och stor sakkunskap kan gå in i konflikthärdar där kulturarvet är i fara har knappats minskat. Men nu riskerar vi att försvinna, säger Andreas Heymowski, arkitekt och vice ordförande för Kulturarv utan gränser.

Att stiftelsens tre filialer på västra Balkan skulle bli självständiga har varit planen från början. Det som nu försatt Kulturarv utan gränser i dagens svåra ekonomiska situation är det faktum att Sidas stöd för arbetet på Balkan överförts till lokalkontoren samtidigt som huvudkontoret i Stockholm under de senaste åren fått nej på de nya projekt de ansökt medel för.

En traditionell Kulla-byggnad i byn Drenoc i Kosovo som nyligen restaurerades av Kulturarv utan gränsers filial på plats.

En traditionell Kulla-byggnad i byn Drenoc som nyligen restaurerades av Kulturarv utan gränsers filial i Kosovo.

– Vi har erbjudit oss att genomföra insatser i Irak, Palestina, Tibet och Afghanistan, men Sida har hela tiden bromsat på säkerhetsmässiga grunder, säger Andreas Heymowski.

Nyligen fick de även avslag för projektet Hands of Syria, som syftade till att hitta syriska hantverkare i flyktingläger och utbilda dem för återuppbyggandet den dag freden kommer.

Det faktum att Kulturarv utan gränser i Sverige nu inte driver några projekt gör att stiftelsen inte har möjlighet ta ut den administrativa avgift som finansierar dess kansli. Det har lett till att den ideellt arbetande styrelsen det senaste året tvingats avskeda kansliets tre medarbetare, sist var det generalsekreteraren som fick gå vid årsskiftet.

Där finns ett världsarv som nu ligger i ruiner. Samtidigt har kulturarvsfrågorna hamnat under radarn här i Sverige.

Andreas Heymowski

Kulturarv utan gränser hoppas fortfarande på uppdrag som ska säkerställa att verksamheten kan fortsätta. Men om det inte sker är Andreas Heymowski orolig för att den kapacitet och det nätverk de byggt upp under tjugo år inte ska finnas den dagen behovet är akut igen, till exempel direkt när fredsarbetet inleds i Syrien.

– Där finns ett världsarv som nu ligger i ruiner. Samtidigt har kulturarvsfrågorna hamnat under radarn här i Sverige, och för oss ser det ser det dystert ut just nu. Men vi har inte förlorat hoppet, säger Andreas Heymowski.

Kulturarv utan gränser

Kulturarv utan gränser är en oberoende stiftelse med syftet att rädda och vårda materiellt och immateriellt kulturarv som hotas av krig, naturkatastrofer, vanskötsel, fattigdom eller politiska och sociala konflikter. Organisationen bildades 1995 i Sverige som en reaktion på den systematiska och omfattande förstörelsen av kulturminnen under kriget i Bosnien och Hercegovina. Stiftelsen har sedan dess arbetat i Kosovo, Albanien, Turkiet, Georgien, Moldavien, Tibet och Belarus samt med syriska flyktingar.

Mer att läsa