Gå till innehållet

Krook och Tjäder vann tävling om hållplatser i Stockholms län

Region Stockholms trafikförvaltning planerar för nya väderskydd i länets kollektivtrafik. Projekttävlingen är nu avslutad och juryn har utsett Krook och Tjäders förslag till vinnare.

Det var mycket för de fem prekvalificerade arkitektkontoren att förhålla sig till när de började skissa. Väderskyddet skulle å ena sidan kännas innovativt, ha en unik design och kunna vara ett bärande gestaltningselement i mer tomma miljöer, å andra sidan skulle det vara inkännande och smälta in i de sammanhang där det kan tänkas finnas viktigare kulturhistoriska värden. 

– Vi hade tidigt klart för oss att vi ville göra något varumärkesbyggande för Stockholm. Ett ord vi hade med från början var att hållplatsen, med tanke på alla bildplattformar i dag, skulle vara “instavänlig”. Man måste vilja fotografera hållplatsen även om man inte är arkitekt, säger Joel Karlsson, industridesigner på Krook och Tjäder och uppdragsansvarig för tävlingen. 

I motiveringen lyfter juryn bland annat fram vinnarförslaget Natt och dags originella takform, där man kan hitta spår av Stockholms stadsvapen, och att väderskyddet är transparent samtidigt som det känns robust och vågar ta plats. De skriver också att de fastnade för Krook och Tjäders idé om att resenären tar plats i kollektivtrafiken redan innan den kliver på bussen. 

– Hållplatsens viktigaste funktion är att serva brukaren. Vårt väderskydd ska inte bara vara ett skydd utan också något man faktiskt tycker om att vara i, säger John Norberg på Krook och Tjäder, ansvarig arkitekt i tävlingen.

Krook och Tjäders väderskydd är uppbyggd av moduler i stål och aluminium. Två väl beprövade material som tål att repareras och kan återvinnas, enligt kontoret.

 

Teamet bakom vinnarförslaget

Uppdragsansvarig: Joel Karlsson, industridesigner, Krook och Tjäder.

Ansvarig landskap: Karolina Halldin, landskapsarkitekt, arkitekt, Krook och Tjäder.

Ansvarig arkitekt: John Norberg, arkitekt, Krook och Tjäder.

Ansvarig konstruktion: Isak Näslund, konstruktör, egenföretagare.

Övriga: Elin Aronsson, arkitekt.

Mer att läsa