Gå till innehållet

Kollektivavtalet klart för privat sektor

Ett nytt kollektivavtal för den privata sektorn har tecknats mellan Sveriges Arkitekter och Innovationsföretagen inom Almega. Avtalet innehåller inte någon retroaktiv löneökning, men öppnar för lokala klubbar att förhandla om saken.

Enligt Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling har den svåraste frågan i förhandlingarna varit lönerevisionerna. I det nyligen tecknade industriavtalet, som alla förbund oavsett Saco eller TCO måste förhålla sig till, står det nämligen att det inte blir någon retroaktiv löneökning för arbetstagarna samt att det blir två, och inte som normalt tre, lönerevisioner fram till 31 mars 2023 då avtalet går ut. Det här har Innovationsföretagen, som Sveriges Arkitekter förhandlar med, tagit fasta på.

– Vi har argumenterat för att vi har ett lokalt sifferlöst lönebildningsavtal där företagen kan reglera lönenivåerna efter hur deras ekonomiska situation ser ut, men det har varit hugget i sten från arbetsgivarsidan, säger Ulrik Östling.

Sveriges Arkitekter har tryckt på att företagen drabbats väldigt olika under pandemin. Vissa har kunnat bedriva verksamhet med ökad eller oförändrad lönsamhet medan andra har sett en extrem nedgång. Till slut fick förbundet också med en anmärkning som gör det möjligt för de lokala klubbarna att komma överens om retroaktiv lön samt andra revisionstidpunkter än de som står i avtalet.

– Det här sätter tryck på företagen. Finns de ekonomiska förutsättningarna ska det leda till goda löneökningar, arbetsgivarna kan inte skylla på coronan i svepande ordalag om företaget inte drabbats ekonomiskt, säger Ulrik Östling.

Han råder därför förbundets lokala klubbar att begära ut ordentlig skriftlig information om företagets ekonomi i samband med det inledande mötet vid löneförhandlingarna, något som de har rätt till enligt kollektivavtalet.

– Vi har gjort vad vi kan för att klubbarna ska få verktyg för att föra en bra diskussion kring lön, och här känner vi oss nöjda, säger Ulrik Östling.

Han lyfter också fram att förbundet, trots den rekordkorta förhandlingstiden, fått igenom nya och bättre regler för de arkitekter som vill fortsätta arbeta i slutet av karriären. Från 1 januari 2021 har man rätt att jobba tills man är 68 år och från 1 januari 2023 är 69 år åldern som gäller.

Även flexpensionen byggs ut. Den 1 november 2020 ökar avsättningarna med 0,3 procent och 1 april 2022 med ytterligare 0,4 procent.

– Det är positivt och följer planen. Även om man kanske inte får så mycket löneökning får man extra pensionsavsättning, säger Ulrik Östling.

Slutligen har även en skrivning om samråd kring lön och karriärutveckling mellan arbetsgivaren och anställd som återkommit efter föräldraledighet införts i löneavtalet.

Läs mer om det nya kollektivavtalet och se protokollen från förhandlingarna här på Sveriges Arkitekters webbsida.

Mer att läsa