Gå till innehållet

Klart för ombytta roller i Örebro

Teamet Utopia Arkitekter och Göran Cars har valts ut att ta rodret i pilotprojektet "Vi ger arkitekten makten” i Örebro. Där ska marken anvisas direkt till ett arkitektföretag istället för till en byggherre.

I somras skickade Örebro kommun ut en inbjudan att lämna intresseanmälan till optionsrätt på en tomt i centrala Örebro. Tretton arkitektföretag anmälde intresse och Utopia arkitekter i samarbete med Göran Cars har nu valts ut att fortsätta samarbetet med Örebro kommun.

– Jag tror att vi valdes för att vi jobbar för att flytta fram arkitektens och arkitekturens positioner och vi har drivit flera idéprojekt i egen regi. Så det är upp till bevis för oss nu att visa vilka värden i form av en bättre livsmiljö som kan skapas på en plats när arkitekten får den här rollen, säger Emma Jonsteg, vd på Utopia arkitekter.

Utopia_grupp_liggande kopia

Utopia Arkitekter. Foto: Ulf Berglund

Örebro kommun har redan tidigare använt en modell för att få snabbare processer i byggandet genom att ge fastighetsaktörer eller byggföretag en kostnadsfri optionsrätt på redan detaljplanelagda tomter, den så kallade Örebromodellen. Först när bygglov är beviljat och bygget startat säljs marken. Nu vill kommunen istället erbjuda arkitekter optionsrätten. Med det följer större möjlighet att styra projektets kvalitet, men också ekonomiska risker, främst i form av den egna arbetsinsatsen.

– Det är ombytta roller nu, nu får investerare och byggare komma till oss arkitekter. Det är vi som äger projektet. Med ökat ansvar kommer också en ökad risk och vi har gått in med öppna ögon i det här. Ska vi visa att arkitekten kan ta det här ansvaret är det viktigt att kunna visa att vi kan vara affärsmässiga, säger Emma Jonsteg.

Det är upp till bevis för oss nu att visa vilka värden i form av en bättre livsmiljö som kan skapas på en plats när arkitekten får den här rollen.

Emma Jonsteg, vd på Utopia arkitekter.

I Örebro vill Utopia arbeta med en öppen process för allmänhet, intressenter och kommunen.

– Vi vill att projektet ska bli något som Örebros invånare känner ett positivt engagemang i, säger Emma Jonsteg.

Utopia arkitekter har arbetat länge med Göran Cars, professor i samhällsplanering, inom Nätverket för värdeskapande stadsbyggnad och de blir nu partners i Örebroprojektet. Göran Cars har under de senaste åren ansvarat för flytten av Kiruna och den erfarenheten tar han med sig till Örebro.

– Vi kompletterar varandra, jag kan processen mellan arkitekt, byggherre, långsiktig ägare och byggbolag. Här har vi försökt rigga en process som verkligen lyfter Örebro, säger Göran Cars.

Göran Cars

Göran Cars

Nu äger Utopia Arkitekter och Göran Cars projektet. Det betyder att det kommer att vara genomritat och färdigtänkt i det läge de tar in en byggare. Först ska de ta fram principiella skisser och sedan kontakta möjliga långsiktiga ägare, för att i nästa skede kontakta ett antal byggföretag om intresse att bygga.

– Vi ska säkerställa den arkitektoniska och funktionella kvaliteten innan vi tar in en byggare, och det blir ju en otrolig skillnad. Vi är beredda att ta en chans för att göra något riktigt bra och visa att god arkitektur är värdeskapande, säger Göran Cars.

 

 

Pilotprojektet ”Vi ger arkitekten makten”

I pilotprojektet ”Vi ger arkitekterna makten” används den tidigare Örebromodellen som innebär att kommunägd mark säljs först när det finns en antagen detaljplan, ett beviljat bygglov och bygget är påbörjat. Optionen på marken ger arkitekten ensamrätt att utveckla fastigheten i linje med detaljplanen och kommunens ambitioner för projektet. Utifrån dessa villkor kan arkitektkontoret styra processen och välja formerna för ett samarbete med en finansiär och andra byggaktörer.

Mer att läsa